Nasze osiągnięcia – Technik budownictwa 2015

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych została powołana w roku 1987. Jest przedsięwzięciem mającym na celu m.in. podniesienie rangi i jakości średniego kształcenia zawodowego. Jej głównym organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

XXVIII Finał Centralny Warszawa 16-18 kwietnia 2015

Na zawody stawili się wszyscy zakwalifikowani uczestnicy – 82 uczniów wraz z 45 opiekunami, po jednym z każdej szkoły reprezentowanej w zawodach centralnych. Uroczystość otwarcia Finału Centralnego i trzy części zawodów miały miejsce w reprezentacyjnej Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. W dniu 18.04.2015 w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych odbyła uroczystość zakończenia Finału Centralnego połączona z ogłoszeniem wyników zawodów centralnych i wręczeniem zwycięzcom wyróżnień. Przewodniczący Jury doc. dr inż. Rudolf Maciejończyk przedstawił protokół z prac Zespołu Sprawdzającego. Z upoważnienia Przewodniczącej dr inż. Anna Jankowska Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB wręczyła zaświadczenia i dyplomy: uczestnika, finalisty i laureata. Tytuły laureata uzyskało 24 uczestników, a tytuły finalisty 54 uczestników (z uwzględnieniem wyników osiągniętych podczas zawodów okręgowych).

Nasz uczeń Marek Nowak z IV TBE zdobył tytuł laureata. Marek wypadł znakomicie zajął wysokie 10. miejsce w finale gwarantujące mu wstęp na studia o kierunku budownictwo wszystkich politechnik i innych uczelni wyższych w Polsce z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Napisali o nas http://sucha24.pl/component/k2/item/2026-zdolni-absolwenci-z-goetla

XXVIII Finał Okręgowy Kraków 8 kwietnia 2015r

W dniu 8 kwietnia 2015r w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbył się Finał Etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Najlepsi olimpijczycy otrzymali cenne nagrody, a także mogą podjąć studia na kierunku budownictwo bez postępowania kwalifikacyjnego.

Nasz uczeń Marek Nowak z klasy 4TBE zajął 2 miejsce otrzymał tytuł FINALISTY na zawodach II stopnia (okręgowych) XXVIII OWiUB oraz prawo udziału w Finale Centralnym XXVIII OWiUB w Warszawie w dniach 16-18 kwietnia 2015 r. Podczas uroczystości w Sali Senackiej PK Marek odebrał cenne nagrody m.in. laptop, specjalistyczne książki.

XXVIII Finał Okręgowy Kraków 7 marca 2015r

Do zawodów okręgowych XXVIII edycji OWiUB w dniu 7 marca 2015 r. przeprowadzonych w Nysie, Bydgoszczy, Lublinie, Wieluniu, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Zielonej Górze i Stargardzie Szczecińskim przystąpiło w sumie 649 uczestników.

W okręgu Krakowskim do etapu okręgowego zostało zakwalifikowanych 103 uczestników z 20 szkół. Z naszej szkoły zakwalifikowali się:

  • Marek Nowak klasa 4TBE,
  • Szymon Korbel klasa 4TB,
  • Krzysztof Niemczyk klasa 4TBE,
  • Rafał Marszałek klasa 4TB,
  • Mateusz Wala klasa 4TB ,
  • Adam Pochopień klasa 4TBE.

Technikum Budowlane w ZS. im.W. Goetla zajęło – III miejsce w rankingu szkół w zawodach II stopnia w okręgu krakowskim XXVIII OWiUB.

Skip to content