Aktywna Tablica

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024
AKTYWA TABLICA

Dofinansowanie 70000 zł
Całkowita wartość 87500 zł

Aktywna Tablica to rządowy program, którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji (tak uczniów, jak i nauczycieli) z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mówiąc prościej: to dofinansowania na modernizację szkół i innych stanowisk nauczycielskich pod kątem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

W ramach tego programu pozyskaliśmy 6 monitorów interaktywnych myBoard Black 65′ o łącznej kwocie 35000zł (dotacja 80%+wkład własny) oraz do biblioteki szkolnej  tytułów książek  razem z interaktywną wersją w postaci  DigiBook’a do języka angielskiego (zawodowego) i oprogramowanie do j. angielskiego wydawnictwa Express Publishing. Zorganizowano również trzy szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi monitorów w grudniu 2021r oraz kwietniu 2022.

Monitory aktywizują uczniów na zajęciach nie tylko z przedmiotów ogólnokształcących, ale również na przedmiotach zawodowych. Pozwalają na wykorzystywanie TIK przez nauczycieli, co wpływa na poszerzenie kompetencji oraz jakość kształcenia.

Skip to content