Ubezpieczenie uczniów

Nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć w różnych miejscach: np. w przedszkolu, szkole, na szkolnej wycieczce czy podczas wyjścia z klasą do kina, na wakacjach, a nawet w domu. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia NNW PZU Edukacja.

Opis:
 Ikona laptopaTeraz możesz łatwo ubezpieczyć swoje dziecko – aby to zrobić, kliknij w poniższy link. Znajdziesz w nim informacje o ubezpieczeniu. Szczegółowy zakres każdej z propozycji ubezpieczenia zamieściliśmy w załączniku.

  Propozycja 1 – suma ubezpieczenia 15 000 zł, składka roczna 37 zł
  Propozycja 2 – suma ubezpieczenia 20  000 zł, składka roczna 48 zł
  Propozycja 3 – suma ubezpieczenia 30  000 zł, składka roczna 55 zł

https://ubestrefa.pl/oferta/jqfd36
Opis:
 Ikona laptopaJeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie, uzupełnij formularz zgłoszenia.
Opis:
 Ikona laptopaGdy opłacisz składkę, otrzymasz certyfikat/polisę ubezpieczenia.
Opis:
Z:\!!!syquest\e-mailing_NNW_Edukacja_szkoły_Linki_2023_v8\images\kreska.png
Opis:
 Obrazek
 przedstawiający
 lekcje w
 klasie
 podstawowejNNW PZU Edukacja to ochrona:     Opis:
 Ikona kuli
 ziemskiej bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa na całym świecie (z wyjątkiem usług assistance, które zapewniamy tylko w Polsce), Opis:
 Pobierz
 grafiki. bez względu na czas – ochrona działa 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia.
 
Ubezpieczenie obejmuje m.in.:
Opis:
 Pobierz
 grafiki  
złamania, zwichnięcia, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienie lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, pogryzienia, ukąszenia, porażenie prądem lub piorunem, zatrucia gazami i produktami chemicznymi, Opis:
 Pobierz
 grafiki  
ciężkie choroby: m.in. cukrzycę typu 1, neuroboreliozę, wściekliznę i także sepsę, Opis:
 Pobierz
 grafiki  
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany poważnym uszkodzeniem ciała, krwotokiem śródczaszkowym lub zawałem serca,   Opis:
 Pobierz
 grafiki  
wypadki spowodowane uprawianiem sportów
(rekreacyjnie, wyczynowo, zawodowo) – nawet tych wysokiego ryzyka, Opis:
 Pobierz
 grafiki  
zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a także zakupu ortez, szyn, gorsetów, aparatów słuchowych oraz odbudowy stomatologicznej zębów stałych, Opis:
 Pobierz
 grafiki  
usługi assistance: pomoc medyczną, rehabilitacyjną i pielęgniarską, pomoc psychologa (nawet do 2000 zł) oraz korepetycje (do 1200 zł)…
 
…a to jeszcze nie wszystko.
 
Szczegółowy zakres ubezpieczenia zamieściliśmy w załączniku.
 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiem

Wanda Ścigałło

Doradca PZU

tel.: 606399874

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, znajdują się w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) NNW PZU Edukacja, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na pzu.pl.
 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300 zł, wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00- 843 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora).
 
Wiadomość ta jest przeznaczona wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone oraz prawnie chronione.
Jeśli przez pomyłkę otrzymali Państwo tę wiadomość, proszę poinformować nadawcę o tym fakcie i usunąć wiadomość wraz z załącznikami.

Skip to content