Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie
i wsparcie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności dla dziedziny spedycji w Suchej Beskidzkiej” realizowanego w ramach konkursu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” (Komponent A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) Zespół Szkół im. Walerego goetla w Suchej Beskidzkiej („Zamawiający”) zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, których celem jest zebranie aktualnych informacji rynkowych o dostępnych na rynku rozwiązaniach z dziedzin związanych z spedycją w zakresie dostaw nowoczesnego wyposażenia spedycyjnego na potrzeby realizowanego Branżowego
Centrum Umiejętności w Suchej Beskidzkiej w dziedzinie spedycji. Niniejsze konsultacje rynkowe będą odbywać się zgodnie z dokumentem pn.: „Zaproszenie do składania ofert w
ramach wstępnych konsultacji rynkowych w sprawie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla Branżowego Centrum Umiejętności w Suchej Beskidzkiej w dziedzinie spedycji”.

Link do BIP: https://bip.malopolska.pl/zsiwgwsbeskidzkiej,a,2472228,zaproszenie-do-udzialu-we-wstepnych-konsultacjach-rynkowych.html

Skip to content