Podsumowanie projektu MINT LABOR

W dniu 6.04 br. Krakowski Instytut im. J.W Goethego zorganizował spotkanie podsumowujące realizację projektu MINT LABOR. Uczestniczyli w nim przedstawiciele tylko trzech szkół technicznych w Polsce – bo tylko tam projekt był realizowany. Łączył on intensywną naukę języka niemieckiego z budowaniem i wykorzystywaniem robotów.
Dla celów edukacyjnych uczniowie wybranych klas budowali je z gotowych elementów. Potem (pod okiem nauczycieli) musieli je odpowiednio zaprogramować i wypróbować ich działanie. Dla uczniów i nauczycieli to równocześnie nauka języka technicznego (po niemiecku) oraz ćwiczenie w kreatywnym myśleniu.

Delegacja naszej szkoły została doceniona. Zostaliśmy uznani za fachowców. Dlatego nasi nauczyciele będą przekazywać swoje doświadczenia innym szkołom, gdzie projekt będzie realizowany. I taka satysfakcja dla szkoły cieszy prawie tak samo, jak zdobyte przez nauczycieli i uczniów nowe umiejętności.

Skip to content