Kategoria: Organizacja zajęć

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE ( dla uczniów ze wskazaniem do uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zawartym w opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniów napotykających na trudności w nauce ): Z matematyki dla uczniów szkoły branżowej – czwartki,...

Harmonogram konsultacji klas IV

Harmonogram zajęć praktycznych dla klas czwartych Przedmioty zawodowe realizowane w formie zajęć praktycznych w formie stacjonarnej odbywają się według harmonogramu planu lekcji w poszczególnych klasach w następujących dniach tygodnia: 4 MT – poniedziałek –budynek...

Skip to content