Zdalny tryb nauczania

W związku z nowymi ograniczeniami wynikającymi z rozwijającej się pandemii nasza szkoła od poniedziałku 19.10.2020 r. przechodzi na zdalny tryb nauczania.

W najbliższym tygodniu 19-23.10.2020 roku w klasach technikum wszystkie zajęcia (ogólnokształcące i przedmioty praktycznej nauki zawodu) prowadzone będą w trybie zdalnym – online na platformie Microsoft Teams. Wyjątek stanowią klasy: technikum pojazdów samochodowych ( 1TPS, 2PS, 2TPS), technikum budowlanego (2TB, 3TB), technikum usług fryzjerskich (1TF, 2TF), które przedmioty praktycznej nauki zawodu realizować będą w pracowniach szkoły w systemie stacjonarnym.

W branżowej szkole I stopnia zajęcia praktyczne będą realizowane w trybie stacjonarnym w szkole bądź u pracodawcy, zaś pozostałe lekcje prowadzone będą w trybie zdalnym – online na platformie Microsoft Teams.

Wszystkie zajęcia mają być prowadzone zgodnie z obowiązującym obecnie planem lekcji w oparciu o przepisy Regulaminu Zdalnego Nauczania Zespołu Szkół im. Walerego Goetla.

Skip to content