WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY II

Drugi projekt realizowany przez Powiat Suski pn.„Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” (którego łączna wartość wynosi5 039 984,94 zł) jest kontynuacją projektu realizowanego obecnie na bazie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w obszarach elektryczno-elektronicznym oraz mechanicznym i górniczo-hutniczym. Przewidziane jest objęcie wsparciem i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia ponad300 uczniów z Zespołu Szkół im. Walerego  Goetla i Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja i Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie. W tym celu zorganizowane zostaną następujące kursy tj.:

·         Kurs programisty CNC

·         Kurs programowania C++

·         Kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów

·         Kurs na uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV

·         Kurs spawania MAG 135

·         Kurs spawania 111

·         Kurs spawania TIG

·         Kurs koparko-ładowarki

·         Kurs operatora koparki jednonaczyniowej

·         Kurs projektowania 3D Autodesk Inventor

·         Kurs rysunku AUTOCAD

·         Kurs kwalifikacji wstępnej oraz prawa jazdy kat. C

·         Kurs lakiernictwa samochodowego

·         Kurs blacharstwa samochodowego

·         Kurs diagnozowania instalacji LPG

·         Kurs prawa jazdy kat. B

·         Kurs obsługi wózków jezdniowych

 

Z kolei dla 25 nauczycieli z Zespołu Szkół im. Walerego Goetla zaplanowano następujące kursy:  kurs czujniki i przetworniki sterowane mikrokontrolerem oraz kurs oparty o grę planszową „Wyprawa”.

Projekt zakłada również modernizację bazy dydaktycznej poprzez doposażenie następujących pracowni zawodowych: diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych,mechatroniki pojazdów samochodowych, podstaw konstrukcji maszyn, podstaw motoryzacji, naprawy pojazdów samochodowych,obróbki maszynowej, obróbki ręcznej, ruchu drogowego. Łączna wartość środków przewidzianych na adaptacje oraz doposażenie pracowni wynosi 1 088 278,00 zł.

Oba projekty zakładają kontynuację płatnych praktyk i staży zawodowych dla uczniów, dzięki którym poznają rzeczywiste warunki pracy w swoim zawodzie u wybranego przedsiębiorcy. Uczestnictwo w rzeczywistych warunkach pracy jakim są staże oraz praktyki zawodowe daje gwarancję, że kwalifikacje uczniów po ukończeniu szkoły będą lepiej dostosowane do rynku pracy.  Po ukończeniu praktyki zawodowej/stażu zawodowego oraz prawidłowym rozliczeniu, uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2 300 złotych.

Kontynuowane będą zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów, służące pomocy w podejmowaniu właściwych wyborów co do ich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparcie decyzji edukacyjno-zawodowych fachową poradą specjalisty przyczyni się do tego, aby uczniowie nie byli skazani na samodzielny wybór zawodu. Minimalna liczba godzin wsparcia dla jednej osoby będzie wynosiła 1 godzinę zegarową.

W obu projektach zaplanowano takżewypłatę stypendiów dla uczniów najzdolniejszych w wysokości 600 zł miesięcznie wypłacane przez okres 10 miesięcy pokrywające się z rokiem szkolnym. W trakcie całego okresu pobierania stypendium uczeń będzie objęty opieką doradcy zawodowego.

Uczniowie będą mogli także uczestniczyć w ciekawych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

Skip to content