KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE II

W ramach pierwszego z planowanych projektów tj. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II”  (którego łączna wartość wynosi 4 394 638,68 zł)  planuje się objęcie wsparciem ponad 400 uczniów kształcących się w obszarze turystyczno–gastronomicznym oraz administracyjno–usługowym. Główna grupą docelową stanowić będą uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie i Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej B. a także kształcący się w innych zawodach oraz w liceach ogólnokształcących. Dla uczniów tych przewidziano zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych oraz kursów doskonalących zawodowo tj.:

·         Kurs baristy

·         Kurs barmański

·         Kurs kelnerski

·         Kurs małej księgowości z ZUS

·         Kurs cukiernictwa

·         Kurs alternatywnych metod odżywiania

·         Kurs Adobe Photoshop

·         Kurs obsługi systemów automatycznej identyfikacji towarów

·         Kurs visual merchandisingu i projektowania witryn sklepowych

·         Kurs wizażu i makijażu

·         Kurs stylizacji paznokci

·         Kurs lonżowania

·         Kurs asystenta instruktora jeździectwa

·         Kurs asystenta hipoterapeuty

·         Kurs księgowości I stopnia

·         Kurs specjalista ds. kadr i płac

·         Kurs animatora czasu wolnego

·         Kurs pilota wycieczek

·         Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

·         Kurs prawa jazdy kat. B.

 

Drugą grupą docelową w projekcie jest grupa 25 nauczycieli z powyższych szkół, dla których przewidziano udział w dwóch dedykowanych kursach: kursie wykorzystania technologii RFID w logistyce i gospodarce towarowej oraz  kursie z zakresu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w oparciu o grę planszową „Wyprawa”.

W ramach projektu planuje się także poprawę bazy dydaktycznej szkół poprzez adaptację i doposażenie pracowni zawodowych. W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa zaplanowano: adaptacjęoraz doposażenie pracowni multimediów, fotografii i ciemni fotograficznej, doposażenie pracowni informatycznych,adaptację oraz doposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej,doposażenie pracowni logistycznej, pracowni gastronomicznej, pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej oraz dwóch pracowni gastronomicznych, pracowni kelnerskiej /obsługi konsumenta, pracowni turystycznej adaptację pracowni turystycznych i geografii turystycznej, adaptację i doposażenie pracowni komunikacji w języku obcym. W Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie przewidziano doposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej.

Łączna wartość środków przewidzianych na adaptacje oraz doposażenie pracowni wynosi1023 124,94 zł.

Skip to content