Wycieczka klas 1TPS i 1TS do Krakowa 5 października 2023

5 października klasa 1TPS i 1TS wraz z wychowawcami wybrała się na wycieczkę do Krakowa. Pierwszym punktem programu było Muzeum inżynierii i techniki. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć wystawę pt. „Miasto. Technoczułość”. Jest to pierwsza w Polsce tak szeroka opowieść o rozwoju myśli inżynieryjnej, jej wpływie na przemiany miasta i życie jego mieszkańców. Dla wielu była to podróż w czasie – od pierwszych koncepcji miast, przez kolejne epoki, w tym obie rewolucje przemysłowe i powojenną modernizację, aż po czasy współczesne, a nawet do przyszłości. Przy okazji zwiedzania wystawy stałej uczniowie mogli również wejść do Hali F, gdzie prezentowane były zabytkowe wagony tramwajowe. Drugim miejscem które odwiedzili nasze pierwszaki to Opera Krakowska gdzie wysłuchali i zobaczyli musical pt. Kopernik. Libretto odwołało się do najważniejszych wydarzeń z życia Kopernika- od studiów w Krakowie, Padwie i Bolonii przez powrót do Fromborka, posługę kanoniczną, praktykę lekarską i badania astronomiczne, uczestnictwo w koronacji Zygmunta Starego I Hołdzie Pruskim, wreszcie powstanie i publikację pięcioksięgu ”De revolutionibus”. Nie zabrakło też miejsca dla wątku intelektualnego i emocjonalnej relacji uczonego. Mikołaj Kopernik był pokazany jako wybitny astronom, wielki Polak, ale też jako człowiek otwarty i pełen naukowej pasji.

Skip to content