Sukces uczniów z suskiego Goetla

Uczniowie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej odnieśli sukces w XII Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych. Był on zorganizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie we współpracy z Zarządem Oddziału Nowohuckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Konkurs skierowany był do uczniów technicznych szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego i został objęty honorowym patronatem przez: Prezydenta Miasta Krakowa, Prezesa Zarządu Krakowskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej, Prezesa Oddziału Nowohuckiego SEP, Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej oraz przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Opiekun nagrodzonych uczniów, mgr inż. Mirosław Trybała, wyjaśnia, że: Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań technicznych i twórczego myślenia z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, robotyki i informatyki oraz wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie wykonywania samodzielnych projektów i prac technicznych. Uczestnicy konkursu prezentują swoje prace przed jury złożonym z pracodawców, naukowców, specjalistów z zakresu automatyki, elektroniki i informatyki.

Ogromy sukces odniósł uczeń klasy trzeciej technikum mechatronicznego Konrad Dziedzic, który zdobył I miejsce w kategorii elektrotechnika/elektronika za pracę: Zdalnie sterowana platforma do zadań specjalnych. Uczeń skonstruował nowatorskie urządzenie, które może przewozić towary, pełnić funkcję odśnieżarki oraz pojazdu do holowania lub być mobilnym agregatem prądotwórczym. Dodatkowo wbudował kiper z wciągarką sterowaną pilotem. Jury doceniło autorskie innowacyjne rozwiązania, które wykorzystał autor oraz ogromny nakład pracy własnej.

Do konkursu można było zgłosić kilka prac. Konrad Dziedzic otrzymał III miejsce w tej samej kategorii za pracę: Rower elektryczny Hubdrive. Warto nadmienić, że uczeń naszej szkoły sam opracował baterię, alarm i udoskonalił silnik. Do wykonania baterii użył własnej zgrzewarki i lutownicy, które samodzielnie zaprojektował i wykonał. Korzystając z drukarki 3D wykonał uchwyt do zgrzewarki oraz obudowę lutownicy, która dodatkowo zasilana jest baterią. Urządzenia te wzbudziły żywe zainteresowanie pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej. O pomysłowości i uzdolnieniach ucznia świadczy fakt, że sam zdobył uszkodzony sterownik, naprawił go i dodatkowo udoskonalił! Konrad Dziedzic mówi, że często korzysta z części zdobytych na złomowiskach, przerabia je i dostosowuje do własnych potrzeb: Chciałem zainspirować młode osoby do budowy własnych projektów. Nie trzeba wykorzystywać kupnych i gotowych rozwiązań, jeśli można zrobić coś samemu i przy tym rozwijać swoje zainteresowania i czerpać z tego satysfakcję.

W tym samym konkursie, tylko w kategorii automatyka/robotyka III miejsce zdobył uczeń klasy trzeciej technikum mechatronicznego Konrad Kubieniec za pracę: Elektropneumatyczny otwieraczo-zgniatacz puszek aluminiowych. To pomysłowe urządzenie zbudowane jest z siłowników pneumatycznych, które odpowiadają za otwieranie lub zgniatanie puszek, elektrozaworów i elementów elektrycznych takich jak przyciski i lampki sygnalizacyjne. Autor tego innowacyjnego urządzenia Konrad Kubieniec dodaje, że: Całość zaprogramowana jest na sterowniki PLC tak, aby praca odbywała się w sposób automatyczny. Urządzenie jest zachęceniem innych do rozwoju poprzez zabawę.
Według opiekuna uzdolnionych uczniów urządzenie to może być wykorzystywane w przyszłości w recyklingu a także do celów edukacyjnych w szkole. Gratulujemy innowacyjnych projektów uczniom i ich opiekunowi. Mamy nadzieję, że nagroda dla młodych konstruktorów stanie się motywacją do poszukiwania dalszych interesujących rozwiązań i tworzenia nowych pomysłów.

Skip to content