Sobotnie SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ w ZS im. W. Goetla

W najbliższą sobotę tj. 28.04.2018 w godzinach od 9:00 do 12:00 w Suskim Mechaniku odbędzie się „Spotkanie z ekologią” zorganizowane przez Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz Zespół Szkół im. Walerego Goetla.

Celem tej inicjatywy jest zapoznanie mieszkańców powiatu z nowoczesnymi technologiami służącymi poprawie stanu środowiska naturalnego oraz promowanie ich w społeczności lokalnej. Spotkanie to adresowane jest szczególnie do młodzieży gimnazjalnej, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów.

W programie przewidziano m. in. informację Starostwa Powiatowego na temat możliwości uzyskania dofinansowania w zakresie inwestycji proekologicznych (np. nowoczesnych kotłów, fotowoltaiki itp.) oraz prezentację kotłów najnowszej generacji firmy „Ognik” z Gierałtowic. Ponadto uczestnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z programami edukacyjnymi na temat gospodarowania odpadami oraz aktualnymi danymi dotyczącymi stanu wód Powiatu Suskiego, dzięki udziałowi w spotkaniu przedstawicieli Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej.

Dodatkowo rodzice i młodzież będą mogli poznać tajniki budownictwa ekologicznego, które stanowią część oferty edukacyjnej proponowanej uczniom klas gimnazjalnych i szkół podstawowych przez ZS im. W. Goetla oraz uzyskać informacje o pełnej ofercie edukacyjnej Szkoły na rok szkolny 2018/2019.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy całe rodziny, także dzieci, niekoniecznie w wieku szkolnym. Na najmłodszych czekają interesujące gry i zabawy oraz konkursy z ekologicznym przesłaniem: „Ekologia i zabawa – nasza wspólna sprawa!” Dla pierwszych dziesięciu rodziców, którzy przywiozą dzieci na „Spotkanie z ekologią” również przewidziano niespodziankę – wymianę opon w pracowni samochodowej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Praktycznego w ZS im Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Ponadto za zwycięstwo w konkursach będzie można dokonać bezpłatnej wymiany oleju silnikowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wartościowym wydarzeniu – przyjdź, zobacz, a na pewno nie pożałujesz!

Skip to content