POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA UCZNIOWSKA

projekt

POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA UCZNIOWSKA

PROJEKT: NS-Geschichte – „Zum Vergessen”?
NARODOWY SOCJALIZM – nie należy zapomnieć! Miejsca pamięci w Niemczech

03.06.-10.06.2019

SPRAWOZDANIE UCZNIÓW – UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Izabela Guzik kl. 3TI, Gabriela Guzik kl. 2 TB, Katarzyna Knapczyk kl. 2 TEE, Wojciech Bachul kl. 2 TI, Kamil Drożdż kl. 2 TI, Maciej Guzik kl. 2 MT,
Hubert Jakubiec kl. 2 MT, Remigiusz Kot kl. 2 TI, Bartłomiej Pływacz kl. 2 TI,
Łukasz Podbioł kl. 2 TI, Marcin Stanaszek kl. 2 TI, Karol Zachura kl. 2 TI

03.06.2019 (poniedziałek)
O godzinie 9:00 wyruszyliśmy spod szkoły do Krakowa na lotnisko, gdzie wspólnie miło spędzaliśmy czas, czekając na lot. Podróż minęła nam bardzo dobrze. Kiedy dolecieliśmy do Frankfurtu, zaraz wyruszyliśmy w dalszą drogę do Rodalben, gdzie po zakwaterowaniu w schronisku Hilschberghaus poszliśmy na ognisko i poznaliśmy nowych przyjaciół z Niemiec. Czas ten spędziliśmy przy muzyce gitarowej, poznając się lepiej.

At 9:00 am we set off from our school to the Cracow airport where we spent nice time together waiting for the flight. The journey passed very well. When we got to Frankfurt, we left for Rodalben, where after the accommodation we went to the campfire and met new friends from Germany. We spent time with the guitar music getting to know each other better.

04.06.2019 (wtorek)

Rozpoczęliśmy dzień śniadaniem. Potem razem z niemiecką grupą mieliśmy okazję lepiej się poznać dzięki zabawom integracyjnym. Następnie wszyscy spróbowaliśmy regionalnej potrawy jaką jest Lyoner. Po obiedzie mieliśmy chwilę dla siebie, rozmawialiśmy, śmialiśmy się, opowiadaliśmy sobie o własnych krajach. Po wolnym czasie razem poszliśmy grać w kręgle na profesjonalnym torze. Sprawiło nam to wielką radość. Wszyscy wykończeni i głodni zjedliśmy na kolację pizzę. Spędziliśmy jeszcze trochę czasu razem i wróciliśmy do schroniska.

On tuesday 4th July 2019 we started the first day with breakfast. After breakfast together with the german group we had a chance to get to know each other better by playing some integration games. After that we all got to try a local specialty called Lyoner. After dinner we had some free time. We talked about our countries and laughed a lot telling jokes. After that we went bowling in a professional bowling building. It brought us great joy. Everyone was exhausted and starving so we went for pizza. We spent some time together and finally we went back to the hostel.

05.06.2019 (środa)

Dzień rozpoczął się śniadaniem o godzinie 7:00. Następnie wyruszyliśmy do szkoły BBS Rodalben, gdzie o 8:00 rozpoczęło się oficjalne powitanie nas przez dyrektora szkoły oraz opiekunów projektu. W spotkaniu wzięli udział między innymi Starościna Powiatu Südwestpfalz Pani Susanne Ganster, Burmistrz miasta Rodalben Pan Wilhelm Matheis, Dyrektor Szkoły BBS Rodalben Pan Hans-Peter Habelitz i Dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej Pan Sławomir Kudzia. Po przemówieniach wręczyliśmy sobie nawzajem upominki. Otrzymaliśmy też drobne upominki od pani Starościny. Niemieccy uczniowie oprowadzili nas po szkole i zaprowadzili nas na halę sportową, gdzie odbyły się zajęcia sportowe. Spędziliśmy tam 2 godziny, grając w innowacyjną grę pana Wagnera, łączącą tenis z piłką nożną. Po wyczerpujących rozgrywkach przebraliśmy się i udaliśmy się na obiad. Kolejnym punktem naszego dnia było zwiedzanie miasta, gdzie zaszczytną funkcję przewodnika pełnił burmistrz Rodalben Pan Wilhelm Matheis. Odwiedziliśmy m.in. dawną dzielnicę żydowską, cmentarz żydowski, synagogę, a następnie zjedliśmy lody i udaliśmy się na zakupy. Po wizycie w sklepie wróciliśmy do schroniska, gdzie o gody. 18 zjedliśmy kolację i jak co wieczór mieliśmy czas wolny dla siebie, oczywiście po wieczornym podsumowaniu minionego dnia .

The day started at 7:00 a.m. with breakfast in our hostel. Next we went to school where at 8:00 a.m. the official greeting was held by the principal, the project supervisors and the local authorities. The mayor of the city of Rodalben, Mr. Wilhelm Matheis, the headteacher of the BBS Rodalben School, Mr. Hans-Peter Habelitz and the headteacher of our school in Sucha Beskidzka, Mr. Sławomir Kudzia. After speeches we gave each other gifts. We got gifts from Lady of the District too. Our German friends showed us their school and took us to the gym where we were playing in innovative games (invented by Mr Wagner). After exhausting matches we changed our clothes and went on dinner. The next point in our plan was the city sightseeing with our guide was Mr. Wilhelm Matheis. We visited the old Jewish district, the synagogue and theJewish cemetery. Finally we ate delicious ice-cream and went shopping. After that we came back to the hostel, ate supper and like in all evenings we had some free time.

06.06.2019 (czwartek)
Czwartek był dniem, który spędziliśmy wraz z naszymi kolegami z Niemiec, którego plan oni przygotowali. Dzień rozpoczął się od wędrówki na punkt widokowy w Rodalben. Panorama, którą tam ujrzeliśmy, była naprawdę zdumiewająca. Spędziliśmy miło czas, razem rozmawiając o ich życiu codziennym i oglądając miasto. Po południu zjedliśmy obiad, który wszystkim smakował . Po zakończeniu Familientag, pożegnaliśmy się oraz udaliśmy się do schroniska. Miło wspominamy ten wspólny dzień.
On Thursday we met again with our German friends. They planned the whole day for us. They decided to go to the viewpoint in Rodalben. It was a really breathtaking panorama of the city. We spent there a few hours talking and enjoying the landscape. Later, we went for food that everybody loved – kebab and pizza. After the day spent at the German families all of us went together to Hilschberghaus.

07.06.2019 (piątek)

W piątek rano wybraliśmy się wraz z niemieckimi uczniami do miejscowości Donsieders, gdzie znajdują się groby polskich robotników przymusowych, którzy zginęli w czasie bombardowania przez wojska alianckie. Po krótkiej prelekcji Pana Petera Spitzera wzięliśmy się do pracy. Wyczyściliśmy i odnowiliśmy napisy na grobach, posadziliśmy nowe rośliny i odnowiliśmy drogę. Wszyscy byli dumni z efektów naszej wspólnej pracy.

On Friday we went to the village called Donsieders with our German friends to visit the graves of the polish forced labour workers. We were greeted by Peter Spritz the local mayor. He told us the story of the cementary and showed us some tasks to do. With the help of our German friends we cleaned the graves, layed a new road, planted brand new flowers and refreshed the writing on the grave stones. Everybody was proud of the their work.

08.06.2019 (sobota)

Po sobotnim śniadaniu spotkaliśmy się z niemieckimi przyjaciółmi, a następnie wyruszyliśmy do Wissembourg we Francji. Tam udaliśmy się między innymi do kościoła, w którym Maria Leszczyńska wraz z Ludwikiem XV wzięli ślub (polskie ślady i akcenty można znaleźć w całej Europie!). Po ciekawym zwiedzaniu, będąc w drużynach z niemieckimi kolegami, rozpoczęliśmy grę miejską, w której musieliśmy znaleźć wskazane zabytki w mieście, zrobić im zdjęcie i poznać ich historię. Mieliśmy również czas na wypicie francuskiej kawy przy muzyce ulicznych grajków. Po zakończeniu i podsumowaniu gry miejskiej udaliśmy się do schroniska Turnerjugenheim w Annweiler.

After the Saturday’s breakfast, we met again ours German friends and then the whole team went to Wissembourg in France. We did sightseeing there, including the old catholic church, in which Maria Leszczynska, the polish princess got married with Ludvik XV. Next we divided into groups and started the city game. We had to find some monuments in the town, then mwe took some photos and read about thehistory of the town. We had a lot of fun. It was quite interesting. Meanwhile, we had a chance to try French’s coffee and listen to the street musicians. After the whole day, we went to Turnerjugenheim in Annweiler.

09.06.2019 (niedziela)

Niedzielę zaczęliśmy od pysznego śniadania. Potem spacerkiem zeszliśmy do centrum miejscowości Annweiler, gdzie mieliśmy okazję przeżyć mszę św. po niemiecku. Ku naszemu ogromnemu, ale miłemu zaskoczeniu w czasie nabożeństwa zjawiły się też polskie akcenty: czytanie w języku polskim oraz wśród wielu innych języków również modlitwa wiernych po polsku. W centrum niedzielnego programu było zwiedzanie średniowiecznego zamku Trifels, który został zniszczony przez pożar, ale odbudowany przez nazistów. Dzięki interesującej opowieści przewodnika dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy o historii zamku i regionu Palatynatu. Po południu poświęciliśmy sporo czasu ewaluacji projektu, wskazując na te punkty organizacji projektu i programu, które nam się bardzo podobały oraz formułując propozycje na przyszłość tego typu spotkań.

Sunday was started with delicious breakfast. Later we walked to church (to participate in the holy mess in German). There were some Polish elements during the mess ( Bible reading and the General Intercessions ). We visited the medieval castle Trifels. The castle was destroyed by fire and rebuilt by the Nazi. The local guide told us some interesting facts about the region. In the afternoon we evaluated the project and suggested some ideas for the future.

10.06.2019 (poniedziałek)

O godzinie 8:00 spotkaliśmy się na śniadaniu, zaraz potem spakowaliśmy się i zadbaliśmy o czystość w pokojach (warto też wspomnieć, że codziennie zmywaliśmy po posiłkach naczynia i sprzątaliśmy stołówkę). Później czekaliśmy na autobus, spędzając razem bardzo miło czas, podsumowując projekt. Kiedy już dojechaliśmy do Frankfurtu, po krótkim oczekiwaniu wsiedliśmy do samolotu do Polski zadowoleni z tego, co udało nam się przeżyć w ostatnim tygodniu.

At 8:00 we met at breakfast, immediately after eating we had to pack up and clean our rooms. Later, we waited for the bus, spending a very nice time together. When we got to Frankfurt, we went to Poland with experience.

NIE ZAPOMINAMY O NASZEJ TRUDNEJ WSPÓLNEJ PRZESZŁOŚCI

Uczniowie suskiego Goetla razem z uczniami szkoły partnerskiej BBS Rodalben
porządkują polskie groby w niemieckiej miejscowości Donsieders

Partnerstwo powiatów Suskiego i Südwestpfalz istnieje już od dziesięciu lat. W ramach współpracy powiatów nieprzerwanie od dziewięciu lat, również dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), odbywa się polsko-niemiecka wymiana młodzieży.

W tym roku w okresie 03.-10. czerwca uczennice i uczniowie ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wraz z Dyrektorem i opiekunami byli gośćmi swojej partnerskiej szkoły BBS Rodalben. Oprócz stałych punktów programu projektu takich jak poznanie niemieckiej szkoły partnerskiej, wspólne zajęcia integracyjne i sportowe oraz wędrówki po szlakach turystycznych malowniczego regionu Palatynatu graniczącego z Francją uczniowie polscy i niemieccy zmierzyli się z tematem narodowego socjalizmu. Był on centralnym punktem tegorocznego projektu pt. „NS-Geschichte – Zum Vergessen?” – „Narodowy socjalizm – nie należy zapomnieć”. Do miejsc pamięci, do których uczniowie dotarli w czasie wspólnie spędzonych dni, należały cmentarz żydowski w Rodalben i cmentarz w miejscowości Donsieders, gdzie pochowanych zostało 36 polskich robotników przymusowych, którzy zginęli w czasie II. Wojny Światowej podczas bombardowania wojsk alianckich.
Polscy i niemieccy uczniowie i opiekunowie wspólnymi siłami uporządkowali tę część cmentarza, gdzie widnieją groby m.in. z polskimi nazwiskami, odnowili nagrobki, posadzili świeże kwiaty, uporządkowali ogrodzenie cmentarza oraz zadbali o nowe ścieżki między grobami. Dzięki staraniom i pracy uczniów polska część cmentarza w Donsieders znacząco zmieniła swój wygląd.

„Nie zapominamy o naszej trudnej przeszłości, staramy się odwiedzać miejsca pamięci o niej w Niemczech i Polsce. Temu m.in. powinny służyć spotkania organizowane w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży”, podkreślają organizatorzy i uczestnicy projektu. „Ufamy, że realizowane przez nas wspólne projekty przyczynią się do budowania nowej przyszłości opartej na pokoju i porozumieniu!”

Już we wrześniu 2019r. nasi partnerzy z niemieckiej szkoły BBS Rodalben złożą nam wizytę w Suchej Beskidzkiej, aby poznać naszą szkołę, nasz region i wspólnie odwiedzić miejsca pamięci w Polsce.
Koordynator projektu – Jolanta Mięso

Skip to content