Konkurs: Literatura w TIK- ach 2022

Zespół Szkół im. Walerego Goetla  w Suchej Beskidzkiej
zaprasza na III Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Literacko –Graficzny

Szkół Podstawowych  2022

      W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół im. W. Goetla odbędzie się trzecia edycja powiatowego konkursu literackiego, pod patronatem Starosty Suskiego, organizowanego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatu suskiego.

      Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Nauczyciele Organizatorzy, serdecznie zapraszają do udziału w :

III Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie

Literacko – Graficznym Szkół Podstawowych : Literatura w Tik-ach 2022

Temat konkursu:  Nasza planeta Ziemia za sto lat…

Konkurs objęty jest patronatem Starosty Powiatu Suskiego – Pana Józefa Bałosa.
Kategoria  konkursowa to:
      

       • KOMIKS – wykonany w technikach określonych regulaminem, w tym w TIK

      Dla laureatów miejsc I-III w każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe i organizatora konkursu. Prace uczniowskie należy dostarczyć do dnia 31 maja 2022  roku, do ZS im. W. Goetla w budynku w Suchej Beskidzkiej. Szczegóły uczestnictwa w konkursie oraz Regulamin przedstawiamy Państwu poniżej oraz na facebooku i stronie internetowej szkoły zsgsucha.pl. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Ewentualne pytania prosimy kierować na podany w Regulaminie kontakt do szkolnego koordynatora konkursu, a także do sekretariatu szkoły.

      Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów i opiekunów do udziału w konkursie.

Nauczyciele, organizatorzy konkursu
w  Zespole Szkół  im. Walerego Goetla 
w Suchej  Beskidzkiej

 Monika Banaś, Anna Sikora, Katarzyna Głuc.

                                                                                                      Serdecznie zapraszamy!

I.  TEMAT KONKURSU

Nasza planeta Ziemia za sto lat…

Uczestnik konkursu kreuje wizję i wyraża  refleksje młodego człowieka na temat przyszłości planety Ziemi. Ma samodzielnie stworzyć obraz życia następnych pokoleń na naszej planecie w dalekiej przyszłości, za około sto lat. Określić, rolę i miejsce człowieka w świecie,
w otoczeniu przyrody. Powinien wyrazić, w jakim stanie  będzie nasza planeta w przyszłości, czy ludzkość  wyciągnęła wnioski z podejmowanych współcześnie działań proekologicznych. Ma to być autorska wizja przyszłości planety, o jakiej sam twórca chce opowiedzieć.

II.  KATEGORIE

Konkurs realizowany jestw jednej kategorii dającej uczestnikowi możliwość wyboru wykonania pracy konkursowej techniką tradycyjną lub też za pomocą  narzędzi  technologii informacyjno – komunikacyjnych TIK, a jest nim:

KOMIKS  –  tworzony  metodami  określonymi w Regulaminie.

Przy ocenie prac konkursowych jury równorzędnie bierze pod uwagę walory językowe
i graficzne komiksu oraz zgodność przesłania artystycznego z tematem konkursu.

III.  REGULAMIN

Konkurs szczegółowo określony został w Regulaminie, który stanowi odrębny dokument   (Załącznik nr 1) do niniejszego pisma.

IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Karta zgłoszenia uczestnika wraz z oświadczeniem rodzica wyrażającym zgodę na udział dziecka w konkursie znajduje się w odrębnym dokumencie (Załącznik nr 2/1) do niniejszego pisma. Karta opisania pracy konkursowej pseudonimem SYMBOL  znajduje się w dokumencie (Załącznik 2/3) do niniejszego pisma.

V. RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika, w tym zgoda na publikację wizerunku uczestnika konkursu zostały określone  i  znajdują się w dokumencie (Załącznik 2/2) do niniejszego pisma.

Skip to content