Technik transportu drogowego

Technik transportu drogowego (kierowca +organizator transportu drogowego)

Odpowiadamy na pytania, które najczęściej zadają uczniowie.

– w przedsiębiorstwach transportowych jako kierowca
– zakładach serwisowych, stacjach obsługi i kontroli pojazdów
– w przedsiębiorstwach transportu samochodowego jako specjalista
– w instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej
– w własnej firmie transportowej, prowadząc działalność gospodarczą

Nauka w technikum trwa 5 lat.

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują bezpłatnie teoretyczne i praktyczne przygotowanie, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B,C i E oraz kwalifikacji wstępnej.

W Centrum Kształcenia Zawodowego (warsztatach szkolnych) realizowane są zajęcia praktyczne, posiadamy warsztat samochodowy wyposażony w nowoczesny sprzęt do naprawy jak i diagnostyki samochodowej. W ramach zajęć uczniowie korzystają z nauki jazdy.

W ramach nauczania zawodu uczniowie odbywają również miesięczne praktyki poza szkołą w zakładach pracy z którymi od lat szkoła współpracuje, miedzy innymi jest to firma Beskidus,  możesz także samemu znaleźć przedsiębiorcę, u którego zrealizujesz praktyki zawodowe.

– wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego
– prowadzić pojazdy samochodowe
– planować i  organizować prace dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków
– prowadzić dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków
– pracować w zgranym zespole
-efektywnie wykorzystywać znajomość prawa transportowego

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Kwalifikacje będą potwierdzone dyplomem po zdanych egzaminach

IFORMACJE O ZAWODZIE Technik transportu drogowego

Numer cyfrowy zawodu:  311927

To zawód ponadczasowy, obecnie bardzo atrakcyjny finansowo, bardzo poszukiwany wśród pracodawców

Technik transportu drogowego to zawód dla Ciebie.

Przygotujemy Cie do egzaminu prawa jazdy kat. B, C + E oraz kwalifikacji wstępnej

Przyjdź do nas jeśli chcesz:

– prowadzić pojazdy samochodowe
– wykonywać prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
– planować i  organizować prace dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków;
– prowadzić dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków
– pracować w zgranym zespole
– efektywnie wykorzystywać znajomość prawa transportowego

Wybierając ten kierunek zdobywasz następujące kwalifikacje:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:

  • przygotowanie do kierowanie pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
  • ocena stanu technicznego środków transportu drogowego;
  • wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego:

  • planowanie i organizowanie prac dotyczących przewozu drogowego osób oraz ładunków;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków;
  • przygotowanie do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E.

Perspektywy zawodowe:

Kończąc ten kierunek bez problemu znajdziesz pracę w:

– przedsiębiorstwach transportowych jako kierowca
– firmach transportowych jako specjalista transportu drogowego
– zakładach serwisowych, stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych
– własnej firmie transportowej, prowadząc działalność gospodarczą
– instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej

Nasza szkoła oferuje dodatkowe kursy i szkolenia m.in.: kurs prawa jazdy kategorii B, kurs rysunku budowlanego AUTOCAD, kurs spawania elektrycznego, kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi oraz metodą MAG, kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli, kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 25T, kurs operatora koparko ładowarki.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować edukację na studiach wyższych. Zwłaszcza na studiach technicznych mile widziani są absolwenci szkół technicznych, ponieważ posiadają już dużą wiedzą, którą mogą poszerzać w ramach zajęć na uczelni.

Zapraszamy do quizu dla kandydatów. Link do quizu

Skip to content