Mechanik – monter maszyn i urządzeń

  • 3 letnia Branżowa Szkoła I Stopnia
 

INFORMACJA O ZAWODZIE

Mechanik – monter maszyn i urządzeń   3-letnia branżowa szkoła I stopnia

Kwalifikacja:  MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Numer cyfrowy zawodu: 723310

Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń jest propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką, ze zdolnościami manualnymi, mających wyobraźnię przestrzenną, potrafiących działać zadaniowo, samodzielnie i zespołowo. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:

  • obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje
prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie. W związku z tym wykonuje zaplanowane przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń w określonym czasie. Analizuje stan techniczny maszyn i urządzeń, a w przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia diagnozuje i określa zakres naprawy. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych elementów, a następnie montuje. 

 
Perspektywy absolwenta po ukończeniu kierunku
Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych. Zawód ten występuje pod wieloma nazwami, stosowanymi w przemyśle : montażysta, mechanik, ustawiacz, operator różnych urządzeń, konserwator. Kompetencje osoby wykonującej ten zawód są bardzo dobrą podstawą do szkolenia zmierzającego do uzyskania różnych uprawnień zawodowych, uprawnień operatora obrabiarek CNC, urządzeń spawalniczych. Z uwagi na dobrą znajomość zagadnień branży metalowej i różnych detali mechanik-monter maszyn i urządzeń może także pracować jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi itd.
 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji  MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom zawodowy technika mechanika.

Skip to content