⋙ Nowy kierunek: Technik spawalnictwa ⋘

Technik mechatronik

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Zapraszamy do naszych pracowni.

Odpowiadamy również na pytania, które najczęściej zadają uczniowie.

Mechatronika to dziedzina która łączy w sobie wiedzę z zakresumechaniki, informatyki i elektroniki. Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.
Istota mechatroniki to dodawanie elementów elektronicznych do już istniejących mechanizmów mechanicznych w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów. Zadanie jakie stoi przed technikiem mechatronikiem to projektowanie i programowanie już nowoczesny zespołów maszyn i urządzeń.

Pracownia elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w:

 • stanowiska pomiarowe, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne,
 • autotransformatory, transformatory jednofazowe,
 • oscyloskopy,
 • zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych,
 • przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy,
 • stanowiska komputerowe.

Pracownię technologii mechanicznej i rysunku technicznego, wyposażoną w:

 • stanowiska komputerowe, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, przykładowe elementy oraz podzespoły i zespoły mechaniczne, modele maszyn i urządzeń, przyrządy do pomiarów wielkości nieelektrycznych,
 • stanowiska do obróbki ręcznej metali, wyposażone w: stół ślusarski z imadłem, zestaw narzędzi do obróbki ręcznej metali, zestaw przyrządów pomiarowych, materiały, surowce i półfabrykaty do obróbki,
 • stanowiska obróbki maszynowej metali, wyposażone w: tokarkę, frezarkę, wiertarkę i szlifierkę.

Pracownię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w stanowiska do montażu i demontażu:
elementów, podzespołów i zespołów: mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych; narzędzia i przyrządy pomiarowe,
• dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów i zespołów;

Pracownię eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w stanowiska umożliwiające rozruch i eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych,
o narzędzia i przyrządy pomiarowe; dokumentację techniczną, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do tworzenia, wizualizacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;

• AutoSIM200 wizualizacja i symulacja procesów,

Pracownię projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, Sterowniki programowalne Siemens LOGO! oprogramowanie do wizualizacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Nauka w zawodzie technik mechatronik odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

ELM.03 Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

a)montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

b)wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

c)wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

a)eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

b)tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

c)programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

W ramach kwalifikacji uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • uruchamiania urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • obsługi urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • programowania sterowników PLC,
 • konfigurowania parametrów urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
 • oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • lokalizacji uszkodzeń urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • określania rodzaju i zakresu napraw urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • usuwania uszkodzeń urządzeń i instalacji mechatronicznych.

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
 • służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
 • firmach instalujących elementy i urządzenia sterowania mechatronicznego,
 • warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznych,
 • placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjnotechnologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń mechatronicznych,
 • zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia mechatronicznego na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
 • specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń mechatronicznych, pneumatycznej i hydraulicznej.

Mechatronika wykorzystywana jest najczęściej w:

 • liniach montażowych, pakujących, urządzeniach do transportu bliskiego, prasach, robotach,
 • urządzeniach kontrolno-pomiarowych (czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory, systemy wizyjne),
 • urządzeniach wykonawczych (napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe),
 • urządzeniach sterujących (sterowniki PLC, komputery przemysłowe),
 • oprogramowaniu do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.

Maszyny i systemy mechatroniczne zbudowane przez człowieka mają za zadanie zastąpienie go w procesach wykonywania wielu prostych, nużących i powtarzających się czynności lub pracy w ciężkich warunkach, często stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia.

W szkole działają koła zainteresowań w śród nich:

 • Szkolne Koło techniczne
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
 • Szkolne koło literackie „Orzeł”
 • Szkolne koło „Caritas”
 • Szkolne Koło teatralne

Ponadto szkoła realizuje projekty:

 • Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,
 • Małopolska Chmura Edukacyjna Edycja II,
 • Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy,
 • Wymiany międzynarodowe,
 • Kreatywny Uczeń – Profesjonalista w Zawodzie,
 • ERASMUS+.

Szkoła także bierze udział w Festiwalu Zawodów w Małopolsce od pierwszej edycji festiwalu.

W ramach wycieczek tematycznych organizowane są wycieczki na:

 • Targi ENERGOTAB Bielsko-Biała,
 • Zwiedzanie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na AGH w Krakowie.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje umożliwiające pracę jako operator, monter, diagnosta i programista urządzeń oraz systemów mechatronicznych.

 • Mogą pracować przy obsłudze i naprawie sprzętu AGD, przy naprawie samochodów i różnych ma­szyn, przy montażu i konserwacji urządzeń sterowanych elektronicznie (np.: bramy, drzwi przesuwne, centrale alarmowe, itp), potrafią zaprogramować i uruchomić sterownik progra­mowalny PLC oraz urządzenie sterowane takim sterownikiem,
 • Mogą pracować także przy montażu, uruchamianiu, programowaniu i obsłudze linii produkcyjnych i robotów w dużych zakładach przemysłowych.

Wybrane kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZS im. W. Goetla:

 • Kurs programowania C++,
 • Kurs lutowania nowoczesne metody montażu i naprawy urządzeń elektronicznych wraz z egzaminem,
 • Kurs ECDL edycja obrazu wraz z egzaminem,
 • Kurs uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV wraz

z egzaminem,

 • Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi oraz metodą MAG 135 wraz

z egzaminem,

 • Kurs ECDL Web editing wraz egzaminem,
 • Kurs ECDL Zarządzanie projektami wraz z egzaminem,
 • Kurs ECDL IT Security wraz z egzaminem,
 • Kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów,
 • Kurs operator programista CNC wraz z egzaminem,
 • Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem,
 • Kurs rysunku AUTOCAD wraz z egzaminem,
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli wraz z egzaminem,
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3 wraz z egzaminem.

W ostatnich latach uczniowie brali udział w następujących konkursach technicznych:

 • Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej,
 • Małopolski konkurs Własnych Prac Technicznych,
  • (I miejsce praca Ploter CNC oraz Specjalistyczny układ informujący o zmianie pogody, II miejsce praca Drukarka 3D oraz Frezarka CNC, wyróżnienia: Zdalny hamulec, Hexacopter, Zamek RFID; Wypalarka laserowa, Mini frezarka CNC,
 • Konkurs: Mam Zawód. Mam Fantazję – III miejsce w kategorii Sterowanie elektropneumatyczne z zastosowaniem sterownika PLC,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych – wyróżnienie,
 • Konkurs Młody Innowator – wyróżnienie.

POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA UCZNIOWSKA PROJEKT: NS-Geschichte – „Zum Vergessen”?NARODOWY SOCJALIZM – nie należy zapomnieć! Miejsca pamięci
w Niemczech.

Poniżej zamieszczamy link do quizu dotyczącego zawodu technik mechatronik.
Zachęcamy do wypełnienia! Wśród osób, które uzyskają najlepsze wyniki rozlosujemy drobne upominki.
O przyznanych nagrodach poinformujemy mailem. Link do quizu

TECHNIK MECHATRONIK  311410 – PRAKTYCZNY SPECJALISTA PRZYSZŁOŚCI

 

Mechatronika – wbrew temu, co sugeruje jej nazwa – nie jest tylko prostym połączeniem mechaniki
i elektroniki. Obejmuje ona bowiem całkiem nowy obszar projektowania i produkcji wyrobów, w którym wykorzystuje się oczywiście mechanikę, elektronikę czy informatykę, ale również wiele innych dyscyplin, jak inżynieria materiałowa, optyczna, a nawet biologiczna.

Technik mechatronik
– projektuje i wytwarza części, zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych

– wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę,

– opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych,

– instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice,

– montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

W technikum mechatronicznym wyodrębniono dwie kwalifikacje:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • konstruktora,  technologa,  mistrza, kierownika działu obsługi i napraw,
 • programisty sterowników PLC,
 • konstruktora robotów i systemów mechatronicznych,
 • sprzedawcy sprzętu mechatronicznego,
 • operatora obrabiarek skrawających CNC,
 • diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent technikum mechatronicznego ma wszelkie szanse nabycia takich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które postawią go w uprzywilejowanej sytuacji na rynku pracy.

Po ukończeniu tego kierunku możesz podjać naukę na studiach wyższych.

 

Festiwal Nauki 2020

Skip to content