>

Technik elektryk

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

Technik elektryk to zawód atrakcyjny z przyszłością, z szerokimi perspektywami pracy przy obsłudze i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz budowie nowych instalacji elektrycznych.
Przez cztery lata poznasz zasady elektrotechniki i nauczysz się panować nad prądem elektrycznym, potężną siłą wprawiająca w ruch maszyny, urządzenia, samochody, tramwaje, pociągi a może kiedyś samoloty!
Po naszym technikum na pewno znajdziesz dobrze płatną pracę. W nowych budynkach trzeba wykonywać instalacje elektryczne oraz utrzymywać już wykonane, a brakuje elektryków! Przed nami era samochodów elektrycznych, nie przegap tej okazji. Dodatkowo powstaje coraz więcej przydomowych, małych elektrowni, które wymagają specjalistów do ich obsługi i wykonania.

Wybierając ten kierunek zdobędziesz następujące kwalifikacje:
• EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
• EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.
Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:
• montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
• instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
• wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
• lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
• konserwacja i naprawa układów automatyki,
• wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
• eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
• naprawa i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego,
• naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
• naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej

Absolwent technikum elektrycznego może znaleźć zatrudnienie:
• w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
• w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
• w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
• w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
• w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
• prowadząc własną działalność gospodarczą (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne),
• może też kontynuować naukę na studiach wyższych.

PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK
Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi -1350 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 430 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 920 godzin.
◦ efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego – 430 godz.
◦ efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – 720 godz.
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 200 godz.

Egzaminy zawodowe
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikacje (EE.05.) odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikacje (EE.26.) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top