>

Technik budownictwa

Na wirtualny dzień otwarty zapraszamy do naszych pracowni. Odpowiadamy również na pytania, które najczęściej zadają uczniowie.

Kończąc Technikum budowlane bez problemu znajdziesz pracę w:
– firmach budowlanych
– biurach projektowych i kosztorysowych,
– organach administracji państwowej i samorządowej
– administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami
– własnej firmie budowlanej prowadząc działalność gospodarczą.

Nauka w Technikum budowlanym trwa pięć lat.

Umiejętności praktyczna zdobędziesz na:
– zajęciach praktycznych (w klasach 1-3 zajęcia odbywają się w jednym dniu w tygodniu),
– praktykach zawodowych (4-tygodniowe praktyki u pracodawcy podczas pięcioletniej nauki)

Szkoła zapewnia praktyki u pracodawcy. Możesz także samemu znaleźć pracodawcę, u którego zrealizujesz praktyki zawodowe.

Nauczysz się:
– wykonywać prace murarskie i tynkarskie,
– posługiwać się dokumentacją budowlaną,
– organizować, koordynować i kontrolować wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych,
– opracowywać projekty organizacji budowy,
– sporządzać obmiary i przedmiary,
– prowadzić dokumentację budowy,
– sporządzać harmonogramy robót,
– sporządzać kosztorysy,
– pracować w zgranym zespole,
– efektywnie wykorzystywać znajomość prawa budowlanego.

Wybierając Technikum budowlane zdobywasz następujące kwalifikacje:
– BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
– BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
Kwalifikacje będą potwierdzone dyplomem po zdanych egzaminach.

Zapraszamy do quizu dla kandydatów. Link do quizu

INFORMACJE O ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA

Numer cyfrowy zawodu: 311204

To zawód zawsze bardzo atrakcyjny, budownictwo bowiem to jeden z ważniejszych elementów naszego codziennego życia. 

Technik budownictwa to zawód dla Ciebie.

 

Przyjdź do nas jeśli chcesz:

– posługiwać się dokumentacją budowlaną

– organizować, koordynować i kontrolować wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych

– opracowywać projekty organizacji budowy

– sporządzać obmiary i przedmiary

– prowadzić dokumentację budowy

– sporządzać harmonogramy robót

– sporządzać kosztorysy

– pracować w zgranym zespole

– efektywnie wykorzystywać znajomość prawa budowlanego

 

Wybierając ten kierunek zdobywasz następujące kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

Perspektywy zawodowe:

Kończąc ten kierunek bez problemu znajdziesz pracę w:

– biurach projektowych i kosztorysowych

– organach administracji państwowej i samorządowej

– firmach budowlanych

– administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami

– własnej firmie budowlanej prowadząc działalność gospodarczą.

 

Nasza szkoła oferuje dodatkowe kursy i szkolenia m.in.: kurs prawa jazdy kategorii B, kurs rysunku budowlanego AUTOCAD, kurs spawania elektrycznego, kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi oraz metodą MAG, kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli, kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 25T, kurs operatora koparko ładowarki.

Możesz też kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

Poniżej zdjęcia z zajęć praktycznych w CKZ w szkole oraz ze szkolenia prowadzonego przez firmę Quick-mix – również w szkolnym CKZ 🙂

                                                                   Festiwal Nauki 2020


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top