Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Małopolska Chmura Edukacyjna – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Edycja II. Komponent Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Realizacja zajęć on-line prowadzonych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”- Edycja II.
Rok szkolny 2020/2021.

O projekcie

Wsparcie dla nauczycieli.

IV edycja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce.

Szkolenie obejmuje 26 godzin i jest realizowane zdalnie.

Nabór odbywa się zgodnie z regulaminem.

Regulamin

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIA TIK W DYDAKTYCE

Formularz zgłoszeniowy IV edycja

Załaczniki do wypełnienia przez uczestnika IV edycja

 

 

Realizacja projektu przez nauczycieli.

Dnia 04.10.17r. w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” – w Ośrodku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, spotkali się nauczyciele biorący udział w II edycji wyżej wymienionego projektu. Celem spotkania było naświetlnie obszaru zwiazanego z korzyściami płynącymi dla nauczycieli w zwiazku z udziałem w projekcie. Zostaną oni przeszkoleni pod kątem wykorzystania najnowszych technik multimedialnych w edukacji. Szkolenia będą się odbywały w dwóch formach: wyjazd na UP w Krakowie oraz e-learning w szkole.

Wszyscy uczestnicy szkolenia z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie !

 

Wyposażenie lub doposażenie pracowni w ramach projektu

W ramach projektu w szkole powstała multimedialna sala wykładowa, wyposażona w zaawansowany tehnologicznie sprzęt.

Zdjęcia z zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Tarnów – 17-19 listopada 2018 r.

Projektowanie układu scalonego wzmacniacza

Lutowanie

Lutowanie

Analiza i montaż do lutowania
Analiza i montaż do lutowania

Sala wykładowa stanowiska pracy

Badanie oscyloskopem zmontowanego układu

Montaż elementów elektronicznych

Lutowanie

Pomiary

Uruchomienie silnika i generatora

Uruchomienie silnika i generatora

Zakończenie zajęć w CKP

Top