Mechanik pojazdów samochodowych

3 letnia Branżowa Szkoła I Stopnia

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH    3-letnia branżowa szkola I stopnia

Numer i nazwa kwalifikacji: MOT.05.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Symbol cyfrowy zawodu: 723103

Kierunek związany z obsługą, diagnozowaniem i naprawą pojazdów samochodowych.   Absolwent szkoły może  prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć np. usługi z zakresu diagnostyki, obsługi  i naprawy pojazdów samochodowych.

Wybierając ten kierunek:

 • zrobisz bezpłatnie prawo jazdy kategorii B
 • będziesz mógł uzyskać wykształcenie średnie w Branżowej Szkole II Stopnia

Prezentacja branży samochodowej

Kształcenie praktyczne w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może odbywać się w warsztatach szkolnych przy ZS im. W. Goetla lub u wybranego pracodawcy z którym uczeń podpisuje umowę o pracę i otrzymuje stosowne wynagrodzenie, a trzy lata praktyk są wliczane do stażu pracy.

Szkoła przygotowuje do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • koordynacja zmysłowo – ruchowa,
 • szybka orientacja i spostrzegawczość,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność koncentrowania uwagi,
 • odporność na warunki środowiska pracy.

Uczeń znajdzie pracę jako mechanik pracujący przy obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych lub jako kierowca, może też kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

Zatrudnienie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferują:

 • warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych,
 • firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów,
 • firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru samochodowego),
 • autoryzowane stacje obsługi pojazdów oraz stacje serwisowe,
 • przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej,
 • firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów),
 • instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji),
 • firmy transportowe,
 • oraz wiele innych.

Mechanik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Skip to content