>

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia on-line MChE Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

ZAJĘCIA ON-LINE

Związane z następującymi obszarami:

• język angielski zawodowy
• budownictwo
• elektryczno-elektroniczny

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia on-line przeprowadzane w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (MChE) realizowanego w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Czas trwania rekrutacji od 08.09.20r. do 25.09.20r.

Rekrutacja dotyczy tylko klas wymienionych poniżej:

• dla obszaru język angielski zawodowy (klasa 2MT)
• dla obszaru budownictwo (klasa 2BUD)
• dla obszaru elektryczno-elektronicznego (klasa 2TES)

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Pani Agnieszki Rusin celem wypełnienia stosownych dokumentów.


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top