Wycieczka zawodoznawcza do Motorola Solutions Kraków

W dniu 13 listopada 2018 r. uczniowie Technikum Informatycznego (klasa 3TI) wzięli udział w wycieczce do Motorola Solutions w Krakowie, zorganizowanej przez nauczycieli przedmiotów zawodowych Sylwię Płonka oraz Janusza Włodarza.

Na początku wycieczki przywitano naszą grupę i zaproszono do sali ShowRoom,  gdzie przywitał nas Managing Director Jacek Drabik i przedstawił młodzieży profil firmy. Po krótkiej prezentacji podzieliliśmy się na dwie grupy, jedna grupa przeszła do zwiedzania laboratorium oraz serwerowni, a druga pozostała w ShowRoomie na pokazie sprzętu. Następnie po powrocie z laboratorium, pierwsza grupa miała pokaz sprzętu w ShowRoomie, a druga przeszła do zwiedzania laboratorium oraz serwerowni.

Następnym punktem wycieczki był wykład odnośnie programowania, którego głównym celem było przedstawienie młodzieży wad i zalet bycia programistą.

Po kilku godzinnym zwiedzaniu Motoroli, zaproszono nas na poczęstunek pizze oraz zimne napoje.

Na zakończenie uczniowie zagrali w grę zespołową Agile. Gra ta miała na celu nauczenia prawidłowej metodologii zarządzania projektem oraz negocjowania warunków tak , aby prowadziły one do uzyskania jak najlepszych wyników.

Skip to content