WSPARCIE DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POWIECIE SUSKIM

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w dniu 01 października 2020r. rozpoczął realizację drugiej edycji projektów pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”, w ramach których powołano dwa Centra Kompetencji Zawodowych.

Centra Kompetencji Zawodowych powstały na bazie dwóch suskich zespołów szkół: Zespołu Szkół im. Wincentego  Witosa oraz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla. Przewidywany czas realizacji projektów jest przewidziany  od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. Łączna wartość projektów pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” wynosi 9 434 623,62 zł. Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem obu projektów jest kontynuacja modernizacji kształcenia zawodowego wdrażanej od kilku lat w szkołach prowadzonych przez powiat suski, która umożliwia uczniom nabycie konkretnych uprawnień, kwalifikacji zawodowych i kompetencji wymaganych przez pracodawców oraz umiejętności poruszania się na współczesnym rynku pracy w celu szybkiego znalezienia zatrudnienia. Projekt, mimo iż skupiony jest na kształceniu zawodowym, obejmie również uczniów liceów ogólnokształcących, którzy będą zainteresowani zdobywaniem umiejętności zawodowych.  

Skip to content