Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych przy ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej – 10.10.2022

[AKTUALIZACJA]

Marzenia się spełniają…

W dniu 10 października 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych, mieszczących się przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Prowadzącymi byli przedstawiciele nauczycieli wychowania fizycznego: pani mgr Natasza Rembielak oraz pan mgr Adrian Świerkosz. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in. Senator Rzeczypospolitej Polskiej – pan mgr inż. Andrzej Pająk, pan starosta mgr Józef Bałos, pan wicestarosta mgr Zbigniew Hutniczak, pani naczelnik Wydziału Edukacji – mgr Agata Spyrka-Trzop oraz pan mgr inż. Tadeusz Chmiel, reprezentujący firmę projektową nowego obiektu. Uczestnikami wydarzenia byli również zaproszeni emerytowani dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele, m.in.: pan mgr inż. Andrzej Wągiel, pani mgr Ewa Kawończyk, pani mgr Antonina Sałapatek, pan mgr Marian Chowaniec, pan mgr Mirosław Woch, pan mgr Jan Polak oraz pan Kazimierz Wywijas. Wśród zebranych byli obecni dyrektorzy: pan dr inż. Sławomir Kudzia, pani mgr Danuta Uznańska, pan mgr inż. Ryszard Janik, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie oraz przedstawiciele mediów.

Część oficjalna składała się z przemówień i uroczystego przecięcia wstęgi. Gospodarz obiektu – pan dr inż. Sławomir Kudzia podziękował przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej za wsparcie inwestycji, która pochłonęła blisko milion złotych a przede wszystkim za zaangażowanie w jej realizację. Przypomniał, że ponad pięćdziesiąt lat temu powstała wizja ówczesnego dyrektora tzw. „metalówki” pana mgr inż. Andrzeja Wągla, aby na miejscu, gdzie były pola uprawne, powstał projekt kompleksu szkolnego, który właśnie 10 października 2022 roku uwieńczony zostaje otwarciem boisk. Przy tej okazji podziękował panu dyrektorowi mgr inż. Andrzejowi Wąglowi za plan i determinację a także poinformował, że jeden z dębów zasadzonych na terenie obecnego kompleksu będzie nosił imię byłego dyrektora. Dyrektor podziękował również swoim poprzednikom: pani mgr Ewie Kawończyk, panu mgr inż. Czesławowi Haliżakowi za działania związane z modernizacją placówki. Zwrócił się również do zebranych wychowanków z prośbą o dbanie o szkołę a także o odwagę w realizacji marzeń.

Następnie miała miejsce część artystyczna przygotowana przez nauczycieli wychowania fizycznego wraz z wychowankami. W sposób symboliczny otwarto kompleks sportowy. Do oddania pierwszego złotego rzutu do kosza poproszony został pan starosta mgr Józef Bałos. Natomiast do oddania złotego strzału do bramki pan dyrektor dr inż. Sławomir Kudzia. Kolejni utalentowani uczniowie, mający do tej pory wysokie już osiągnięcia w konkretnych dziedzinach wykonali: pierwszy skok w dal (Nikodem Bania, Jakub Targosz), pchnięcie kulą (Paweł Okrzesik, Bartłomiej Najder), bieg po bieżni (Oliwier Fujak, Maksymilian Mentel), układ taneczny( Emilia Mentel, Patrycja Żywczak, Martyna Chojnacka, Weronika Tajs, Sylwia Zachura), układ

gimnastyczny (Magdalena Gustof), pokaz umiejętności na rowerze MTB(Patryk Lis).

Uroczystości towarzyszyła nie tylko piękna jesienna aura ale także muzyka kapeli góralskiej, składającej się z uczniów oraz absolwentów szkoły z opiekunem panem mgr Mariuszem Stanaszkiem.

Niech młodzi ludzie, zgodnie ze słowami byłego dyrektora mgr inż. Andrzeja Wągla: kochają sport i kultywują jego uprawianie, ponieważ daje to wiele satysfakcji. Szczególnie kiedy są warunki takie jak te, które dzięki kompleksowi boisk powstałych przy Zespole Szkół im W. Goetla, zaistniały.

Magdalena Smyrak-Bogdan

Skip to content