Technik programista

Zapraszamy do naszych pracowni.

Odpowiadamy również na pytania, które najczęściej zadają uczniowie.

Wybierając technikum programowania poznasz takie języki jak:

 • PHP – język programowania zaprojektowany do generowania dynamicznych stron internetowych.
 • JavaScript – skryptowy język programowania,  stosowany na stronach internetowych.
 • SQL –  język zapytań do baz danych.
 • Java – obiektowy język programowania do tworzenia oprogramowania  desktopowego czy gier. System operacyjny Android działa w środowisku Javy, można więc tworzyć aplikacje lub gry na Androida.

By zostać programistą nie koniecznie trzeba iść na studia, jednak należy pamiętać, że zawód programisty to stała nauka. Języki programowania oraz środowisko programistyczne rozwija się w bardzo szybkim tempie i trzeba stale uzupełniać wiedzę.

Po ukończeniu technikum programowania zostajesz technikiem programistą. Programista to bardzo szerokie pojęcie, pod którym kryje się wiele stanowisk, zależnych od znajomości języka programowania, doświadczenia i umiejętności np.:

 • Junior Java Developer,
 • Mid Programista PHP,
 • Senior iOS Developer.

Jako programista możesz zarabiać naprawdę dużo. Przykładając się do nauki, pracując nad doskonaleniem umiejętności programowania, również poza szkołą, nie będziesz miał/miała problemu z znalezieniem pracy. Firmy programistyczne wyszukują zdolnych uczniów, poprzez organizowanie konkursów programistycznych. Przykładem może tutaj być projekt Diversity, realizowany przez firmę Motorola z siedzibą w Krakowie.

Technik programista to dwie kwalifikacje:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

W szkole mamy pracownie komputerowe, w których jest po 15 stanowisk komputerowych. Klasa jest podzielona na dwie grupy tak, aby każdy uczeń miał zapewnione stanowisko.

Szkoła oferuje kursy kwalifikacyjne dla uczniów:

 • Kurs programowania C++,
 • Kurs ECDL edycja obrazu,
 • Kurs ECDL Web editing.
 • Kurs ECDL Zarządzanie projektami.
 • Kurs ECDL IT Security.

Również kursy z innych branż, takie jak:

 • Kurs spawania.
 • Kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów.
 • Kurs operator programista CNC.
 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Kurs rysunku AUTOCAD
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych.
 • Kurs operatora koparki.

Zapraszamy do quizu dla kandydatów. Link do quizu

TECHNIK PROGRAMISTA

Symbol cyfrowy zwodu: 351406 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji


Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).
Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych,
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;

2) w zakresie kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie:

 • przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie,
 • włąsna działalność gospodarcza (obsługa klientów indywidualnych).
       
Absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych.
 
     … a może jakiś Bill Gates II.
Skip to content