Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych jest to kierunek związany z szeroko-rozumianą obsługą pojazdów samochodowych. Jest to zawód przyszłości, ponieważ ma ścisły związek z dynamicznym rozwojem nowych technologii.

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują bezpłatnie teoretyczne i praktyczne przygotowanie, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.
Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach pracy z którymi od lat szkoła współpracuje, miedzy innymi jest to firma Beskidus, natomiast w Centrum Kształcenia Zawodowego (warsztatach szkolnych) realizowane są zajęcia praktyczne.
W czasie praktyk zawodowych uczniowie wykonują naprawy i zadania na realnych pojazdach pod nadzorem nauczyciela. Zdobywają w ten sposób wiedzę praktyczna jak i teoretyczną. Zajęcia nastawione są na zdobywanie umiejętności praktycznych i rozwijanie kreatywności.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować edukację na studiach wyższych. Zwłaszcza na studiach technicznych mile widziani są absolwenci szkół technicznych, ponieważ posiadają już dużą wiedzą, którą mogą poszerzać w ramach zajęć na uczelni.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnię w:

– w warsztacie samochodowym, jako mechanik mechanik lub doradca klienta

– samodzielnie prowadzić warsztat samochodowy lub stację diagnostyczną;

– w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;

– w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;

– stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;

– w przedsiębiorstwach transportu samochodowego;

– jako doradca w autoryzowanych serwisach obsługi

– ukończenie tego kierunku oraz odbycie specjalistycznego kursu pozwala przestąpić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia diagnosty samochodowego. Można wtedy pracować w stacjach kontroli pojazdów.

Zapraszamy do quizu dla kandydatów. Link do quizu

INFORMACJA O ZAWODZIE

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Symbol cyfrowy zawodu: 311513


Technik pojazdów samochodowych jest to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę oraz nowoczesne technologie. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ rynek motoryzacyjny bardzo dynamicznie się rozwija. Technik pojazdów samochodowych jest zawodem z przyszłością, ponieważ ma związek z rozwojem nowych technologii oraz stale rozwijającej się branży automotive.

Kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Ten kierunek przygotuje Cię do:

1. W zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

– wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,

– diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

– wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

2. W zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

– diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

– obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

– organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

– przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

W CKZ znajduje się warsztat samochodowy wyposażony w nowoczesny sprzęt do naprawy jak i diagnostyki samochodowej.  W ramach nauczania zawodu uczniowie odbywają również miesięczne praktyki w warsztatach poza szkołą.

Prawo jazdy

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują bezpłatnie teoretyczne i praktyczne przygotowanie, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

 

Perspektywy zatrudneinia

Absolwent może pracować:
– w warsztacie samochodowym, jako mechanik;

– samodzielnie prowadzić warsztat samochodowy lub stację diagnostyczną;

– w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych; 

– w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi; 

– stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;

– w przedsiębiorstwach transportu samochodowego; 

– w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych;  

– w stacjach paliw, w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów, jako doradca serwisowy lub w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu matury może kontynuować edukację na studiach wyższych, jak również odbyć kurs pozwalający przystąpić do państwowego egzaminu na diagnostę samochodowego.
Skip to content