Technik mechatronik

Zapraszamy do naszych pracowni.

Odpowiadamy również na pytania, które najczęściej zadają uczniowie.

Mechatronika to dziedzina która łączy w sobie wiedzę z zakresumechaniki, informatyki i elektroniki. Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.
Istota mechatroniki to dodawanie elementów elektronicznych do już istniejących mechanizmów mechanicznych w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów. Zadanie jakie stoi przed technikiem mechatronikiem to projektowanie i programowanie już nowoczesny zespołów maszyn i urządzeń.

Pracownia elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w:

 • stanowiska pomiarowe, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne,
 • autotransformatory, transformatory jednofazowe,
 • oscyloskopy,
 • zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych,
 • przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy,
 • stanowiska komputerowe.

Pracownię technologii mechanicznej i rysunku technicznego, wyposażoną w:

 • stanowiska komputerowe, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, przykładowe elementy oraz podzespoły i zespoły mechaniczne, modele maszyn i urządzeń, przyrządy do pomiarów wielkości nieelektrycznych,
 • stanowiska do obróbki ręcznej metali, wyposażone w: stół ślusarski z imadłem, zestaw narzędzi do obróbki ręcznej metali, zestaw przyrządów pomiarowych, materiały, surowce i półfabrykaty do obróbki,
 • stanowiska obróbki maszynowej metali, wyposażone w: tokarkę, frezarkę, wiertarkę i szlifierkę.

Pracownię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w stanowiska do montażu i demontażu:
elementów, podzespołów i zespołów: mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych; narzędzia i przyrządy pomiarowe,
• dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów i zespołów;

Pracownię eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w stanowiska umożliwiające rozruch i eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych,
o narzędzia i przyrządy pomiarowe; dokumentację techniczną, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do tworzenia, wizualizacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;

• AutoSIM200 wizualizacja i symulacja procesów,

Pracownię projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, Sterowniki programowalne Siemens LOGO! oprogramowanie do wizualizacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Nauka w zawodzie technik mechatronik odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

ELM.03 Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

a)montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

b)wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

c)wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

a)eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

b)tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

c)programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

W ramach kwalifikacji uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • uruchamiania urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • obsługi urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • programowania sterowników PLC,
 • konfigurowania parametrów urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
 • oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • lokalizacji uszkodzeń urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • określania rodzaju i zakresu napraw urządzeń i instalacji mechatronicznych,
 • usuwania uszkodzeń urządzeń i instalacji mechatronicznych.

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
 • służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
 • firmach instalujących elementy i urządzenia sterowania mechatronicznego,
 • warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznych,
 • placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjnotechnologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń mechatronicznych,
 • zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia mechatronicznego na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
 • specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń mechatronicznych, pneumatycznej i hydraulicznej.

Mechatronika wykorzystywana jest najczęściej w:

 • liniach montażowych, pakujących, urządzeniach do transportu bliskiego, prasach, robotach,
 • urządzeniach kontrolno-pomiarowych (czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory, systemy wizyjne),
 • urządzeniach wykonawczych (napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe),
 • urządzeniach sterujących (sterowniki PLC, komputery przemysłowe),
 • oprogramowaniu do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.

Maszyny i systemy mechatroniczne zbudowane przez człowieka mają za zadanie zastąpienie go w procesach wykonywania wielu prostych, nużących i powtarzających się czynności lub pracy w ciężkich warunkach, często stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia.

W szkole działają koła zainteresowań w śród nich:

 • Szkolne Koło techniczne
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
 • Szkolne koło literackie „Orzeł”
 • Szkolne koło „Caritas”
 • Szkolne Koło teatralne

Ponadto szkoła realizuje projekty:

 • Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,
 • Małopolska Chmura Edukacyjna Edycja II,
 • Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy,
 • Wymiany międzynarodowe,
 • Kreatywny Uczeń – Profesjonalista w Zawodzie,
 • ERASMUS+.

Szkoła także bierze udział w Festiwalu Zawodów w Małopolsce od pierwszej edycji festiwalu.

W ramach wycieczek tematycznych organizowane są wycieczki na:

 • Targi ENERGOTAB Bielsko-Biała,
 • Zwiedzanie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na AGH w Krakowie.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje umożliwiające pracę jako operator, monter, diagnosta i programista urządzeń oraz systemów mechatronicznych.

 • Mogą pracować przy obsłudze i naprawie sprzętu AGD, przy naprawie samochodów i różnych ma­szyn, przy montażu i konserwacji urządzeń sterowanych elektronicznie (np.: bramy, drzwi przesuwne, centrale alarmowe, itp), potrafią zaprogramować i uruchomić sterownik progra­mowalny PLC oraz urządzenie sterowane takim sterownikiem,
 • Mogą pracować także przy montażu, uruchamianiu, programowaniu i obsłudze linii produkcyjnych i robotów w dużych zakładach przemysłowych.

Wybrane kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZS im. W. Goetla:

 • Kurs programowania C++,
 • Kurs lutowania nowoczesne metody montażu i naprawy urządzeń elektronicznych wraz z egzaminem,
 • Kurs ECDL edycja obrazu wraz z egzaminem,
 • Kurs uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV wraz

z egzaminem,

 • Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi oraz metodą MAG 135 wraz

z egzaminem,

 • Kurs ECDL Web editing wraz egzaminem,
 • Kurs ECDL Zarządzanie projektami wraz z egzaminem,
 • Kurs ECDL IT Security wraz z egzaminem,
 • Kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów,
 • Kurs operator programista CNC wraz z egzaminem,
 • Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem,
 • Kurs rysunku AUTOCAD wraz z egzaminem,
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli wraz z egzaminem,
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3 wraz z egzaminem.

W ostatnich latach uczniowie brali udział w następujących konkursach technicznych:

 • Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej,
 • Małopolski konkurs Własnych Prac Technicznych,
  • (I miejsce praca Ploter CNC oraz Specjalistyczny układ informujący o zmianie pogody, II miejsce praca Drukarka 3D oraz Frezarka CNC, wyróżnienia: Zdalny hamulec, Hexacopter, Zamek RFID; Wypalarka laserowa, Mini frezarka CNC,
 • Konkurs: Mam Zawód. Mam Fantazję – III miejsce w kategorii Sterowanie elektropneumatyczne z zastosowaniem sterownika PLC,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych – wyróżnienie,
 • Konkurs Młody Innowator – wyróżnienie.

POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA UCZNIOWSKA PROJEKT: NS-Geschichte – „Zum Vergessen”?NARODOWY SOCJALIZM – nie należy zapomnieć! Miejsca pamięci
w Niemczech.

Poniżej zamieszczamy link do quizu dotyczącego zawodu technik mechatronik.
Zachęcamy do wypełnienia! Wśród osób, które uzyskają najlepsze wyniki rozlosujemy drobne upominki.
O przyznanych nagrodach poinformujemy mailem. Link do quizu

TECHNIK MECHATRONIK  311410 – PRAKTYCZNY SPECJALISTA PRZYSZŁOŚCI

 

Mechatronika – wbrew temu, co sugeruje jej nazwa – nie jest tylko prostym połączeniem mechaniki
i elektroniki. Obejmuje ona bowiem całkiem nowy obszar projektowania i produkcji wyrobów, w którym wykorzystuje się oczywiście mechanikę, elektronikę czy informatykę, ale również wiele innych dyscyplin, jak inżynieria materiałowa, optyczna, a nawet biologiczna.

Technik mechatronik
– projektuje i wytwarza części, zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych

– wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę,

– opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych,

– instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice,

– montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

W technikum mechatronicznym wyodrębniono dwie kwalifikacje:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • konstruktora,  technologa,  mistrza, kierownika działu obsługi i napraw,
 • programisty sterowników PLC,
 • konstruktora robotów i systemów mechatronicznych,
 • sprzedawcy sprzętu mechatronicznego,
 • operatora obrabiarek skrawających CNC,
 • diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent technikum mechatronicznego ma wszelkie szanse nabycia takich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które postawią go w uprzywilejowanej sytuacji na rynku pracy.

Po ukończeniu tego kierunku możesz podjać naukę na studiach wyższych.

 

Festiwal Nauki 2020

Skip to content