Sukces wprowadzenia zdalnego nauczania w ZS im. W. Goetla

       25 marca weszły w życie nowe przepisy MEN dotyczące zdalnego nauczania. Zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązkiem wszystkich szkół stało się realizowanie podstawy programowej przez taką właśnie formę nauki. Placówki edukacyjne w całej Polsce powinny wykorzystać w tym celu zalecane przez ministerstwo do wyboru różnorodne platformy edukacyjne, serwisy i strony internetowe. W wielu szkołach tego dnia pojawiły się duże problemy z działaniem wybranego przez nie serwisu do nauki na odległość, a nawet planowane lekcje nie mogły się odbyć i zdalna edukacja w nich zostanie uruchomiona z opóźnieniem.           

        Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej wprowadził jako rozwiązanie do zdalnego prowadzenia lekcji w szkole rekomendowaną przez MEN platformę edukacyjną MicrosofTeams, zaś dokumentowanie zajęć odbywa się przy użyciu dziennika elektronicznego Vulcan. Wybrana przez szkołę platforma od pierwszych chwil uruchomienia działa znakomicie, bezproblemowo i już doskonale sprawdziła się jako narzędzie umożliwiające zdalną edukację. Microsoft Teams jest produktem dostępnym w ramach bezpłatnego pakietu Office 365 stworzony dla edukacji, umożliwiający wszystkim uczniom swobodną i zdalną naukę. Materiały, ćwiczenia i zadania udostępniane są w trybion-line, a uczniowie i nauczyciele współpracują przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną praktycznie z każdego miejsca na świecie.  

       Nauczyciele suskiego Goetla od momentu uruchomienia platformy swobodnie prowadzą zdalne lekcje korzystając z funkcji udostępniania prezentacji i tablicy cyfrowej. Podczas trwania zajęć zarówno uczniowie, jak i nauczyciel mogą komunikować się za pomocą tablicy, używając teksu pisanego, audio lub wideo. Uczniowie przesyłają również zdalnie wykonane zadania domowe. Nauczyciele zaś mogą szybko i sprawnie przeglądać i sprawdzać prace oraz  przesyłać informacje zwrotne. Logowanie na platformę jest bardzo proste i może odbywać się przy użyciu każdego zdalnego urządzenia. Oczywiście najpopularniejszą i najdostępniejszą wśród uczniów Goetla, jak i każdego dzisiaj współczesnego, młodego człowieka jest ta przez użycie telefonu komórkowego, popularnego smartfonaDzięki specjalnie opracowanemu w ZS Goetla planowi zdalnych lekcji uczniowie nie są przeciążeni nadmierną ilością zadań do samodzielnego wykonania i nie zostali pozostawieni samymi sobie. Mogą tu liczyć na pomoc swoich nauczycieli, którzy będąc dostępni w czasie  dyżurów on -line udzielają im niezbędnych wskazówek i wsparcia.  

      Już w pierwszym dniu działania Microsoft Teams  bardzo przypadła do gustu uczniom. Ciekawe możliwości, łatwa dostępność i sprawne działanie platformy sprawiły, że w ZS Goetla odnotowano rekordową wręcz obecność na zdalnych lekcjach. Frekwencja w klasach mieściła się w przedziale 100% – 94%. Jest to ogromny sukces. Prowadząc tego dnia zajęcia, można było odnieść wrażenie, że uczniów na lekcjach było więcej niż w normalnych warunkach pracy szkoły. Zainteresowanie uczniów zajęciami na Microsoft Teams było na tyle dużo, że niektórzy z nich logowali się już na godzinę przed rozpoczęciem własnych lekcji, a także nie opuszczali platformy długo po ich zakończeniu. Dzielili się swoimi opiniami o niej prowadząc dyskusje z nauczycielami i kolegami przez komunikatory, byli bardzo zadowoleni z możliwości  korzystania z nowoczesnych narzędzi technologicznych w czasie zdalnych zajęć, co nie jest  codziennie możliwe w tradycyjnym nauczaniu.  Dostrzeżono też wzmożoną aktywność uczniów, wzbudzoną chęć podejmowania pracy w czasie lekcji przejawiającą się w szybkim wykonywaniu poleceń, udzielaniu odpowiedzi, tworzeniu zadań, co również jest zjawiskiem niecodziennym. Warto też zaznaczyć, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele ciągle uczą się poruszać na nowej dla nich platformie i choć „drobne wpadki” jeszcze się czasem zdarzają, to dość szybko zostają one opanowane przy dużej życzliwości obu stron. 

      Dzięki dokumentowaniu pracy w dzienniku elektronicznym Vulcan oraz prowadzeniu zdalnych zajęć na platformie Microsot Teams Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej może  prowadzić zamierzone przez szkołę, planowe nauczanie, bez utrudnień realizując podstawę programową  oraz  przy użyciu nowoczesnych technologii, sprawnie wdrażać zdalne nauczanie  

 

Skip to content