Spotkanie z wychowawcami w dniu 01.02.2022 ODWOŁANE

Szanowni Państwo,

w związku z przejściem szkoły w tryb pracy zdalnej a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli odwołuje zaplanowane na dzień 01 luty 2022r wywiadówki. Spotkania zostaną zorganizowane w najbliższym bezpiecznym terminie. Do tej pory zalecam kontakty pomiędzy zainteresowanymi stronami  poprzez dziennik elektroniczny, mail szkoły,  platformę MT (konto ucznia).
Z poważaniem,
Danuta Uznańska
wicedyrektor ds. wychowawczych

Skip to content