Spotkanie z księdzem z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Spotkanie z księdzem z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ksiądz przedstawił życie chrześcijan w różnych częściach świata, m. in. w Ukrainie i Syrii, którzy na co dzień są prześladowani za swoją wiarę. Opowiadał o nieustannych konfliktach związanych z wiarą, o różnych barbarzyńskich sposobach nękania chrześcijan np. uprowadzanie dzieci, podkładanie ładunków wybuchowych, niszczenie świątyń, znaków chrześcijańskich, takich jak krzyże, obrazy, figury. Poruszona została również kwestia męczenników chrześcijańskich na tamtych terenach, rozumienia świata oraz potrzeby modlitwy za prześladowanych chrześcijan.

Skip to content