Rekrutacja uzupełniająca IV edycji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Rekrutacja uzupełniająca do IV edycji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce.

Szkolenia są dedykowane do całej Kadry Pedagogicznej, niezależnie od zaangażowania w chmurę.
Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z nowoczesnymi tendencjami w dydaktyce.
Koncentrujemy się na przybliżeniu wartościowych rozwiązań praktycznych, pomocnych podczas pracy zdalnej z uczniami.
Szkolenie obejmuje 26h i odbywa się zdalnie.

Serdecznie zapraszamy!
W razie wątpliwości zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty z p. Agnieszką Rusin.

http://zsgsucha.pl/modernizacja-ksztalcenia-zawodowego-w-malopolsce/

Skip to content