Realizujemy projekt unijny Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u uczniów szkół zawodowych z branży wiodącej tj. elektryczno – elektronicznej oraz z branży wspierającej tj. mechanicznej i górniczo – hutniczej poprzez poprawę jakości procesu kształcenia we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych u uczniów z ww. branż a także z innych zawodów kształconych w szkołach powiatu suskiego. Ponadto celem projektu jest także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli zawodu z ww. branż na terenie powiatu suskiego.

Kursy kwalifikacyjne dla uczniów w ramach projektu.

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Deklaracja, oświadczenie, formularz uczestnictwa w kursach

Regulamin uczestnictwa w kursach

Staże i praktyki dla uczniów w ramach projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w praktykach/stażach

Formularz, oświadczenie, deklaracja uczestnictwa w praktykach/stażach /pdf/

Formularz, oświaczenie, deklaracja uczestnictwa w praktykach/stażach /doc/

 

Opis projektu

 

Skip to content