Powiat Suski dołączył do oświatowej elity!

Powiat Suskijest jednym z kilkudziesięciu organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe, które utworzą nowy rodzaj placówek oświatowych, jakimi są Branżowe Centra Umiejętności. Stosowny wniosek,do konkursu ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, złożony został przez Zarząd Powiatu Suskiego, który od początku wspierał działania zmierzające do jego opracowania. Dokument tenprzygotowany został przez pracowników Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej we współpracy z pracownikami Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Osobą odpowiedzialną za opracowanie koncepcji projektu oraz za koordynację prac był Dyrektor Szkoły dr inż. Sławomir Kudzia. W suskim Mechaniku utworzone zostanie BCU dla dziedziny spedycji. W dokumentach aplikacyjnychakcentowano zamiar prowadzenia działań na rzecz branży TSL (transportowo-spedycyjno-logistycznej) z uwagi na fakt, że dziedziny wchodzące w jej skład nie tylko wzajemnie się przenikają, ale również tworzą jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Powiat Suski uzyskał,na ten cel, dotację w wysokości11 999 405.17 zł netto. Wartość całego projektu, wraz z wkładem własnym Powiatu Suskiego w wysokości 2 506 552.80 zł, ukształtowała się na poziomie 14 505 957. 97 zł.

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej znalazł się w elitarnym, wąskim gronie 86szkół (w skali ogólnopolskiej), które uzyskały w drodze konkursu przywilej organizacji Branżowych Centrów Umiejętności. Dzięki pozyskanym funduszom suski „Mechanik” zyska nowoczesny i proekologiczny ośrodek do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Stanie się tak dzięki przebudowie budynku magazynowego, znajdującego się przy Centrum Kształcenia Zawodowego. Docelowo będzie to dwukondygnacyjny budynek, w którym na parterze zlokalizowane zostaną pracownie kształcenia praktycznego m. in. w zakresie obsługi samochodów ciężarowych, z kolei na pierwszym piętrze znajdować się będą dwie pracownie do zajęć teoretycznych oraz laboratoryjnychdla dziedziny spedycji. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. dzięki wyposażeniu go w windę. Na dachu budynku BCU zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, z którą współpracować będzie magazyn energii oraz stacja ładowania samochodów elektrycznych. Wśród wielu pomocy dydaktycznych, w które wyposażone zostanie suskie BCU będą dwa pojazdy elektryczne. Jeden z nich to elektryczny samochód osobowy do nauki jazdy kat. B oraz ecodrivingu, drugi to elektryczny mikrocar z homologacją L7E do nauki jazdy kat. B1, którą uzyskać można w wieku 16 lat.

Flotę Branżowego Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji w Suchej Beskidzkiej stanowić będą jednak przede wszystkim środki transportu drogowego takie jak: samochód ciężarowy do nauki jazdy kat. C, ciągnik siodłowy z naczepą do nauki jazdy kat. C+E, autolaweta o dopuszczalnej ładowności do 7.5 tony z dźwignikiem HDS do przewozu wózka widłowego (który również zostanie zakupionydo BCU), autobus (50 miejscowy) do przewozu uczniów, studentów i kursantów oraz docelowo do nauki jazdy kat. D. Najcenniejszą pomocą dydaktyczną w suskim BCU będzie jednak (wart około 3.5 miliona złotych) mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem, który wykorzystywany będzie do nauki jazdy w warunkach specjalnych. Symulator ten zabudowany zostanie na specjalnie skonstruowanej naczepie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że obecnie Powiat Suski buduje dla Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej plac manewrowy do nauki jazdy kat. C+E i innych, za środki pozyskane z programu rządowego Polski Ład w wysokości 798 014.00 zł. Wyposażenie dydaktyczne BCU stanowić będzie zatem zwartą całość z obecną bazą dydaktyczną szkoły,na którą składają się m.in. trzy samochody osobowe do nauki jazdy kat. B, trzy samochody dostawcze oraz samochód ciężarowy do nauki jazdy kat. C.

Uzyskana przez powiat dotacja zabezpieczynie tylko organizację BCU, ale pozwoli również na finansowanie funkcjonowania tej nowoczesnej placówki oświatowej. Sam projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2026 roku, jednak projektowane przepisy prawa oświatowego, regulujące działalność BCU, uwzględniają coroczne dotowanie ich funkcjonowania oraz subwencjonowanie realizowanych w nich kursów i szkoleń.

Organizacja kursów, szkoleń oraz zajęć szkolnych stanowi główne zadania BCU. Uczestnikami tych zajęć mają być nie tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci i nauczyciele przedmiotów zawodowych, ale przede wszystkim osoby dorosłe funkcjonujące już na rynku pracy, które stanowić będą 60% wszystkich kursantów. 

Najważniejsze cele działalności BCU dotyczą:

  • stworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju i pogłębiania wiedzy w oparciu o nowo powstałą infrastrukturę i nowoczesne oraz innowacyjne technologie;
  •  znaczącego podniesienia jakości kształcenia zawodowego;
  • rozszerzenia kompetencji zawodowych uczniów i osób dorosłych – w tym obecnych i przyszłych pracowników spedycji oraz całej branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, czyli TSL;
  • podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli w oparciu o nowoczesną infrastrukturę pozyskaną w ramach tegoż projektu;
  •  intensywnego rozwoju współpracy pomiędzy szkołami, pracodawcami i środowiskiem naukowo-badawczym dla zagwarantowania wysokich standardów kształcenia zawodowego w dziedzinie spedycji oraz całej branży TSL.

Projekt organizacji i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji w Suchej Beskidzkiej realizowany będzie we współpracy z:

– podmiotami branżowymi takimi jak:

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” TLP z siedzibą w Warszawie,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Drogowego „Transportowcy PL” (SPTD)
   z siedzibą w Tarnowie,

Logistyczne Stowarzyszenie Zakupowe z siedzibą w Tarnowie;

– partnerem naukowym:

Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej;

– pracodawcą:

Firmą Transportową Beskidus Sp. z o. o.

Współpraca partnerów zapewni kompleksową realizację zadań tzn. przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, podejście naukowo-badawcze i stosowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem zaplecza naukowo – technicznego Politechniki Krakowskiej oraz uwzględni potrzeby pracodawców z branży spedycyjnej, transportowej i samochodowej.

Bogate wyposażenie BCU umożliwi realizację szerokiej gamy kursów i szkoleń zawodowych oraz uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez osoby zainteresowane rozwojem zawodowym. Utworzenie centrum to kolejny krok w ciągłym rozwoju Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, który od dziesięcioleci kształci kadry specjalistów poszukiwanych i docenianych na współczesnym rynku pracy.

Realizacja tego projektu jest wypełnieniem słów Patrona Szkoły Profesora Walerego Goetla:
„Wszystko co wielkie wymaga twardości ducha”.

Skip to content