>

Technik automatyk

Technik automatyk to nowo utworzony, nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania,  dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Nowoczesny przemysł opiera się na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
• EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik automatyk jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zadania zawodowe obejmują działania związane z obsługą niezwykle szybko zmieniających się urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montażu urządzeń i instalacji automatyki;
• uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
• obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
• przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
• diagnostyki  i  remontu  urządzeń  i  instalacji  automatyki,
• wizualizacji procesów produkcyjnych i sterowania procesami produkcyjnymi w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych
• uzyskania dodatkowych certyfikatów i uprawnień.

Ponadto nadzoruje pracę urządzeń sterowania w celu utrzymania ich dobrego stanu technicznego i bezawaryjnego działania. Wykonuje zaawansowane instalacje automatyki według dokumentacji technicznej. Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać proste układy sterowania oparte na programowalnych sterownikach PLC. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Technik automatyk znajdzie zatrudnienie:
• jako specjalista w laboratoriach zakładów przemysłowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych,
• jako technik dozoru technicznego, technolog produkcji i napraw, technolog i projektant w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej,
• w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń i układów automatyki;
• w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury automatyki;

W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na techników automatyków jest związane z nowymi inwestycjami wielu firm z różnych branż, w których powstają zautomatyzowane linie produkcyjne.
Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako producent elementów i układów automatyki oraz w sektorze usług dotyczących przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki.


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top