Krawiec

KRAWIEC Nazwa i numer kwalifikacji: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych. Symbol cyfrowy zawodu: 753105 Zawód krawiec to innowacyjny kierunek kształcenia, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rozwijającego się rynku pracy. Celem kształcenia zawodowego jest nabycie umiejętności oraz kwalifikacji, które zapewnią naszemu absolwentowi realny oraz dobrze płatny przyszłościowy zawód. W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery. Cele kształcenia w zawodzie krawiec: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych; 2) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych; 3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; 4) wytwarzania wyrobów odzieżowych. Przyszłość w zawodzie Krawiec Uczeń kształcony w zawodzie Krawiec może prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w:
  • firmach odzieżowych i przedsiębiorstwach tekstylnych,

  • zakładach krawieckich,

  • przedsiębiorstwach usługowo – handlowych,

  • pracowniach krawieckich,

  • pracowniach projektowych,

  • wytwórniach odzieżowych

Krawiec to zawód potrzebny, doceniany oraz zasłużony historycznie! Zapraszamy do profesjonalnych pracowni krawieckich w naszej szkole.

Top