>

Stolarz

3 letnia Branżowa Szkoła I Stopnia

STOLARZ

Wybierając ten kierunek,  zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

    • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych zgodnie z dokumentacją konstrukcyjno-techniczną,
    • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
    • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Absolwent szkoły z zawodem stolarz może znaleźć  zatrudnienie w zakładach produkcji mebli, przetwórstwa drewna – w małych, średnich i dużych firmach krajowych i zagranicznych. Po uzyskaniu tytułu „mistrza” może otworzyć własną firmę w branży stolarskiej.

INFORMACJA O ZAWODZIE STOLARZ

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, a więc np.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, urny, sanki, zabawki itp.

Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową; prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac.

Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach. Zatrudnienie można znaleźć na lokalnych, regionalnych rynkach pracy, jak również w krajach UE. W różnorodnych mediach często pojawiają się ogłoszenia pracodawców o chęci zatrudnienia stolarzy. Można prowadzić również własną działalność gospodarczą.

Technologia wyrobów stolarskich w ostatnich latach rozwija się w sposób dynamiczny, wprowadza się nowe rozwiązania w maszynach do obróbki drewna np. CNC, stosuje się nowe materiały oraz systemy okuć i łączników, które podnoszą jakość, funkcjonalność, trwałość i estetykę wyrobów towarzyszących nam każdego dnia w domu, w szkole, w pracy, na zakupach i w czasie relaksu.

Nowoczesna technologia sprawia, że praca stolarza jest lekka, przyjemna, dająca wiele satysfakcji oraz umożliwiająca realizowanie własnych marzeń.

Zostań stolarzem- wybierz zawód z tradycją, ale także z szerokimi perspektywami na przyszłość.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

Pracodawcy poszukują absolwentów przede wszystkim odpowiedzialnych, umiejących współpracować w zespole, negocjować warunki porozumień, bezkonfliktowo rozwiązywać sprawy sporne.

Na prawie każde stanowisko pracy poszukują osób z umiejętnością posługiwania się technologiami informatycznymi. Poszukiwani są pracownicy umiejący programować i obsługiwać obrabiarki numerycznie sterowane. Oczekuje się, aby pracownicy potrafili korzystać z obcojęzycznych instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, zrozumieli informacje zawarte w obcojęzycznej prasie branżowej dotyczące nowych technologii, materiałów itp.

Pracodawcy chętnie widzieliby pracowników kreatywnych, umiejących podejmować decyzje w sytuacjach nietypowych oraz wykazujących chęci do podnoszenia swoich kwalifikacji. Rosnący popyt na wyroby z drewna w ostatnich latach, daje gwarancję stabilności we wzroście zatrudnienia zarówno w małych firmach jak i w dużych fabrykach w kraju i za granicą. Stolarz to zawód z przyszłością !!


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top