>

Spotkanie z księdzem z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Spotkanie z księdzem z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ksiądz przedstawił życie chrześcijan w różnych częściach świata, m. in. w Ukrainie i Syrii, którzy na co dzień są prześladowani za swoją wiarę. Opowiadał o nieustannych konfliktach związanych z wiarą, o różnych barbarzyńskich sposobach nękania chrześcijan np. uprowadzanie dzieci, podkładanie ładunków wybuchowych, niszczenie świątyń, znaków chrześcijańskich, takich jak krzyże, obrazy, figury. Poruszona została również kwestia męczenników chrześcijańskich na tamtych terenach, rozumienia świata oraz potrzeby modlitwy za prześladowanych chrześcijan.


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top