>

PODRĘCZNIKI – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Przedmiot

Podręcznik

Język polski A.Klimowicz, J. Ginter, To się czyta!. Nowa Era
Język angielski D. Spencer, Geteway plus.Macmillan
Język niemiecki C. Tkadleckova, P. Tlusty, E. D. Machowiak, A. Lipczak, M. Weis, Genau! Plus (seria 1-3). LektorKlett
Historia J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, Historia. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Operon
Wiedza o społeczeństwie Z. Smutek, B. Srmacz, J. Maleska, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla Branżowej Szkoły I stopnia. Operon
Podstawy przedsiębiorczości T. Rachwał, Z. Makieła, Krok w przedsiębiorczość. Nowa Era
Geografia S. Kurek, Geografia. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Operon
Chemia A.Sikorski, Chemia 1. Operon (mechanik pojazdów samochodowych)
Biologia R. Szymańska, B. Jakubik, Biologia. Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia. Operon
Matematyka K. Wej, W. Babiański, To się liczy. Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Nowa Era
Informatyka W. Hermanowski, Informatyka. Branżowa Szkoła I stopnia. Operon
Edukacja dla bezpieczeństwa B. Breitkopf, M. Cieśla, Edukacja dla bezpieczeństwa. WSiP
Religia T. Panuś, A. Kielian, E. Maniecka, Bądźcie mocni. Św. Stanisław BM
Wychowanie do życia w rodzinie M. Guzik-Nowak, T. Król, Wędrując ku dorosłości. Rubikon
Etyka P. Kołodziński, J. Kapiszewski, Etyka. Operon

 

Podręczniki przedmioty ogólnokształcące (PDF)

Uwaga! Czas na skompletowanie podręczników do końca września.

PODRĘCZNIKI – PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Podręczniki – przedmioty  zawodowe PDF

 


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top