Nowy kierunek: Technik transportu drogowego

Zespół Szkół im. Walerego Goetla - informacje

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski...

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY II

Drugi projekt realizowany przez Powiat Suski pn.„Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” (którego łączna wartość wynosi5 039 984,94 zł) jest kontynuacją projektu realizowanego obecnie na bazie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w...

KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE II

W ramach pierwszego z planowanych projektów tj. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II”  (którego łączna wartość wynosi 4 394 638,68 zł)  planuje się objęcie wsparciem ponad 400 uczniów kształcących się w obszarze turystyczno–gastronomicznym oraz administracyjno–usługowym....

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE ( dla uczniów ze wskazaniem do uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zawartym w opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniów napotykających na trudności w nauce ): Z matematyki dla uczniów szkoły branżowej – czwartki,...

Skip to content