>

Samorząd Uczniowski

Samorząd Szkolny od 11.10.2018 r.:

pusty_profil

Szymon Grzybek
kl. III TI

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

pusty_profil

Agata Jurczak
kl. I TB

Z-ca przewodniczącego

pusty_profil

Małgorzata Kosek
kl. I A

Z-ca przewodniczącego

Sekretarz i fotograf:

pusty_profil

Adrian Mikołajczyk kl.III TI

Poczet sztandarowy:

 
pusty_profil

Tomasz Dura kl. II TB

pusty_profil

Anna Bogacz kl. II TB

pusty_profil

Karolina Ceremuga kl. II TB

Sekcja gazetek:

 
pusty_profil

Anna Bogacz kl. II TB

pusty_profil

Karolina Ceremuga kl. II TB

pusty_profil

Wojciech Dobrzycki kl. II TB

pusty_profil

Natalia Filuś kl. II TB

pusty_profil

Tomasz Dura kl. II TB

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 
pusty_profil

mgr Karolina Gołuszka

pusty_profil

mgr Adrian Świerkosz

Sekcja Facebook’a:

 
pusty_profil

mgr Monika Zuziak-Smolik

IX.2017 dostarczenie zebranych przez uczniów „Goetla” zakrętek do Lenki Cholewy(P. Marta Wajdzik-Małysa)

IX.2017 przygotowanie i poprowadzenie wraz z klasą III MTa apelu na rozpoczęcie roku szkolnego

IX.2017 złożenie do Dyrektora Szkoły pisemnej prośby o postawienie w szkole i na warsztatach szkolnych automatów z ciepłymi napojami.

13-15.IX.2017 zorganizowanie kiermaszu podręczników w przewiązce szkoły (przejście na warsztaty)

13.IX – 09.X.2017 wybory uczniów do Samorządu Uczniowskieg i nauczyciela-opiekuna SU.

10.XI udział w apelu z okazji świeta państwowego 11 listopada.

5.XII przygotowanie akcji krwiodawstwa w szkole.

6.XII organizacja szkolnych mikołajek.

6.XII zorganizowanie akcji tworzenia choinki z plastikowych łyżek oraz przygotowania przez klasy ozdób świątecznych na korytarze.

13.I dostarczenie przez Panią M. Wajdzik plastikowych zakrętek przyniesionych przez uczniów naszej szkoły dla Lenki Cholewy

IX.2016 udział w apelu na rozpoczęcie roku szkolnego

IX.2016 wybory nowego Samorządu Uczniowskiego i opiekuna SU

X.2016 opracowanie i zatwierdzenie nowego regulaminu Samorządu Uczniowskiego

X.2017 organizacja apelu dotyczącego ślubowania klas pierwszych

X.2016 zebrnie i dostarczenie nakrętek Lence Cholewie ze Stryszawy przez Panią M. Wajdzik

X.2016 organizacja dnia im. KEN-u w szkole

XI.2016 współudział w organizacji dnia z tradycjami angielskimi w stylu Halloween, przygotowanego przez P. M. Waleszczyńską i P. M. Wajdzik

XI.2016 udział Pocztu Sztandarowego w obchodach 50 lecia „Suskiej Jedynki”

XI-XII.2016 organizacja szkolnych mikołajek

XII.2016 zorganizowanie i przeprowadzenie akcji zbiórki puzzli dla Oddziału Dziecięcego Szpitala w Suchej Beskidzkiej

I.2017 Udział w projekie społecznym „Szkoła częścią wspólnoty”

I.2017 zebrnie i dostarczenie nakrętek Lence Cholewie ze Stryszawy przez Panią M. Wajdzik

II.2017 organizacja szkolnej poczty walentynkowej

III.2017 udział w apelu n cześć Żołnierzy Wyklętych

III.2017 współudział w oprawie szkolnych rekolekcji z udziałem ksiedza Biskupa Rysia, podziękowanie za poprowadzenie nauk rekolekcyjnych

III.2017 organizacja wiosennego sprzątania miasta – akcji pod patronatem Burmistrza Miasta

V.2017 organizacja zawodów Goetel Cup’2017

Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego są dodatkowo członkami szkolnego chóru oraz działają na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej w szkole.


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top