>

Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Regionalny „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”

Cel projektu: wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u uczniów szkół zawodowych z branży wiodącej tj. turystyczno – gastronomicznej oraz z branży wspierającej tj. administracyjno – usługowej poprzez poprawę jakości procesu kształcenia we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych u uczniów z ww. branż a także z innych zawodów kształconych w szkołach powiatu suskiego a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli zawodu z ww. branż na terenie powiatu suskiego.

Beneficjent: Powiat suski
Dofinansowanie projektu z UE: 2.930.904,40 zł

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin uczestnictwa w kursach ZSW 28.02.2018

Regulamin uczestnictwa w projekcie 2017

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top