>

Kreatywny uczeń-profesjonalista w zawodzie

Sucha Beskidzka. 2020-02-03

Ogłoszenie

W dniach od 3 lutego – 12marca 2020r. odbędzie się rekrutacja uczniów chętnych do udziału w stażach zawodowych z możliwością wypłaty stypendium stażowych, obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy Pracodawcami/Przedsiębiorcami. Regulamin , oraz stosowne formularze, są dostępne w biurze szkolnego lidera projektu, oraz na stronie internetowej szkoły.

Lider szkolny projektu : Danuta Nitoń-Kwak

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie do deklaracji

Zakres danych załącznik do deklaracji

Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku

Kreatywny uczeń – kursy

Kreatywny uczeń – staże

Regulamin uczestnictwa w kursach

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

Rezygnacja

Protokół staże 2020

Uczestniczki stażów zawodowych w m-cu czerwcu

 

 

 

 

 


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top