Kreatywny uczeń-profesjonalista w zawodzie

Sucha Beskidzka. 2020-02-03

Ogłoszenie

W dniach od 3 lutego – 12marca 2020r. odbędzie się rekrutacja uczniów chętnych do udziału w stażach zawodowych z możliwością wypłaty stypendium stażowych, obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy Pracodawcami/Przedsiębiorcami. Regulamin , oraz stosowne formularze, są dostępne w biurze szkolnego lidera projektu, oraz na stronie internetowej szkoły.

Lider szkolny projektu : Danuta Nitoń-Kwak

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie do deklaracji

Zakres danych załącznik do deklaracji

Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku

Kreatywny uczeń – kursy

Kreatywny uczeń – staże

Regulamin uczestnictwa w kursach

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

Rezygnacja

Protokół staże 2020

Uczestniczki stażów zawodowych

 

 

 

 

 

 

 

Top