>

KONKURS WIEDZY O PATRONIE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

WALERY GOETEL

10 października 2018r.

W ramach poznawania historii naszej szkoły, serdecznie zachęcamy uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału w konkursie poświęconym patronowi naszej szkoły. Bardzo prosimy o wyłonienie po dwóch reprezentantów z każdej klasy, którzy wezmą udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!!

Zapisy u nauczycieli historii !!!!
mgr Krzysztof Fabia
mgr Remigiusz Nogaj

Warto przeczytać informacje o patronie  oraz na stronie AGH


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top