⋙ Nowy kierunek: Technik spawalnictwa ⋘

Kompozycje abstrakcyjne – wystawa prac plastycznych

Elektrycy i mechatronicy bywają również artystami.

Kompozycje abstrakcyjne – wystawa prac plastycznych uczniów klas :

1 TPS, 1TF, 1TE i 1TM

Główny podział, jeśli chodzi o gatunki abstrakcji to rozgraniczenie między abstrakcjonizmem geometrycznym i abstrakcjonizmem nie geometrycznym. W opozycji do abstrakcjonizmu geometrycznego pojawia się niegeometryczny, inaczej zwany organicznym. Ten rodzaj abstrakcji opierał się w dużej mierze na kolorach i plamach.

Ekspresjonizm abstrakcyjny wywodzi się z surrealizmu. Tu też próżno szukać realnych form i figuratywnego przedstawienia rzeczywistości. Dużą rolę odgrywają tu emocje procesu twórczego. Takie obrazy abstrakcyjne powstawały pod wpływem nieświadomych impulsów. Tu też możemy wyróżnić dodatkowy kierunek, jakim jest action painting. Zwany malarstwem gestu, opierał się na ekspresyjnym kapaniu na farbą na płótno.

Artyści często obchodzili się ze swoimi obrazami bardzo impulsywnie, jakby oddając im swoje odczucia i emocje. W takim tonie tworzył bardzo znany artysta Jackson Pollock. Jego obrazy charakteryzowały się wielością barw, opierały się na obiektach o płynnych kształtach. Action painting to burza w pracowni, będąca odbiciem duszy artysty. Uczniowie realizując to zadanie malarskie inspirowali się również dziełami Jacksona Pollocka.

Skip to content