Zespół Szkół im. Walerego Goetla - STRONA GŁÓWNA

PASMO SUKCESÓW ZS im. W. Goetla
15.05.2015
Opublikował: administrator

W bieżącym roku placówka może pochwalić się wieloma rozmaitymi osiągnięciami. Najważniejsze z nich to:

  • Wysokie miejsca rankingowe wśród szkól ponadgimnazjalnych (w związku  z bardzo dobrymi wynikami egzaminów zawodowych w branży budowlanej )
  • Indywidualne sukcesy uczniów, to znaczy:

Uczniowie technikum budowlanego budują swoją przyszłość!

Ø  10-miejsce w kraju zdobyte w centralnym finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przez ucznia kl. IV TB Marka Nowaka

Ø  I-miejsce  w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości (etap wojewódzki, praca zakwalifikowana do etapu centralnego) – drukarka 3D wykonana przez ucznia klasy IV MT Mateusza Rusina

Ø  II-miejsce w Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych („Zdalny hamulec” – praca w kategorii elektrotechnika/elektronika wykonana przez ucznia klasy 4MT Grzegorza Pacygę

Ø  Uczeń klasy III ZSZ Joachim Trzop (w zawodzie fryzjer) zdobył  II miejsce w prestiżowych mistrzostwach Beskidów

Za sukces palcówki można uznać także następujące zdarzenia:

  • Budowę tzw. „segwaya” (czyli samobalansującego pojazdu elektrycznego), który stał się mobilną „wizytówką” szkoły podczas tegorocznych Targów Edukacyjnych w Krakowie. Udało się go skonstruować  (dzięki życzliwemu wsparciu  suskiego Banku Spółdzielczego i firmy Fideltronik) w jeden miesiąc.
  • Skuteczna realizację międzynarodowego programu wymiany młodzieży pn. „MOVES” – w latach 2013-2015,
  • Przeprowadzeniu (w kwietniu br.) specjalistycznego seminarium (z udziałem gości z Francji) z zakresu budownictwa przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
  • Nagroda MInistra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy.

Gratulujemy sukcesów. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie warte nagłośniania sukcesy tej szkoły, od kilkudziesięciu lat znacząco obecnej na miejscowym rynku edukacyjnym.

Godne podkreślenia jest skuteczna współpraca tej szkoły technicznej z branża wysokich technologii. Firma „Masters” znacząco doposażyła szkolne pracownie w sprzęt elektroniczny, wspomogła wykonanie wymienionych prac konkursowych oraz wyposażenie szkolnego stoiska targowego.


Mój zawód moją pasją
15.05.2015
Opublikował: administrator

Joachim Trzop, uczeń klasy IIId ZSZ wykonał prezentację do konkursu "Szkoła zawodowa – mój wybór". Praca została wykonana pod opieką wychowawczyni: mgr Moniki Oleksy.

Kliknij w obraz poniżej, aby przejść do nastepnego slajdu.


Jesteśmy wszechstronni
14.05.2015
Opublikował: administrator

Odnosimy sukcesy nie tylko w dziedzinach technicznych, ale także artystycznych! Uczeń Grzegorz Kobiela, przygotowywany przez panią Annę Gancarczyk, zdobył PIERWSZE MIEJSCE w wojewódzkim etapie konkursu „Wybrałem szkołę zawodową bo…

Konkurs ten, z okazji Roku Zawodowców, organizowało Ministerstwo Edukacji, a w naszej szkole Beata Matusik i Monika Oleksa.


SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR!”
24.03.2015
Opublikował: administrator

„SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR!”

 

  I.            Miejsce: Joachim Trzop, uczeń klasy IIId ZSZ

 II.            Miejsce: Grzegorz Kobiela, uczeń klasy I Technikum Budowlanego

III.            Miejsce: Katarzyna Kruk, uczennica klasy IIId ZSZ

 

 

WYRÓŻNIENIE: Edyta Malina, uczennica klasy IIId ZSZ

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Jednocześnie informujemy, że ze względu na wysoki poziom szkolnego etapu konkursu, jury postanowiło zakwalifikować prace wszystkich uczestników do  finału wojewódzkiego.

 

 

Organizatorki konkursu:

mgr Beata Matusik

mgr Monika Oleksa


Las Wolności
06.10.2014
Opublikował: administrator

Dziewiętnastego września 2014 roku na skwerku edukacyjnym w Zawoi posadzono symboliczny „Las wolności’ . W ten sposób uczczono dwudziestą piątą rocznicę odzyskania wolności. Było to jedno z działań realizowanych przez Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych w ramach projektu „Najwyższy czas posadzić las – dla uczczenia odzyskania wolności”, na który Stowarzyszenie otrzymało grant z programu Działaj Lokalnie VIII.

Największą pracę wykonali uczniowie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla z Suchej Beskidzkiej, którzy wykopali dołki pod drzewka, przygotowali ziemię, aby sadzonki lepiej się przyjęły, uporządkowali teren i ustawili tablice informacyjną. W tym czasie uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne pikowali siewki do doniczek ziemnych. Dopisali także zaproszeni goście bo przedsięwzięcie miało charakter uroczysty. Byli wśród nich Pan Tadeusz Chowaniak Wójt Gminy Zawoja, Pani Jolanta Bojarowicz Sołtys sołectwa Wełcza, Pan Michał Osika Leśniczy Leśnictwa Wełcza, Pani Anna Kulka Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury, Pan Janusz Trzebuniak Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne, Pan Piotr Pochopień zastępca prezesa Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia w Stryszawie i członkowie Stowarzyszenia. Niektórzy nawet posadzili swoje drzewka na przykład Pan Tadeusz Chowaniak posadził dęba. Posadzono drzewka wychodowane we własnej szkółce: dęby, buki, jawory, modrzewie, sosny, kilka odmian świerków, daglezje i jodły. W całym przedsięwzięciuuczestniczyło dwudziestu uczniów z Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, dwudziestu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne, nauczyciele i dwudziestu członków Stowarzyszenia. Goście i młodzież wykonali sobie wspólne zdjęcie pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. Skwerek edukacyjny zyskał kolejny ciekawy obiekt do zwiedzania.

Po pracy młodzież zwiedziła prowadzoną przez ZSWLP szkółkę leśną, Na zakończenie rozpalono ognisko przy którym zapoznano młodzież z dorobkiem Stowarzyszenia i jak odzyskanie wolności wpłynęło na gospodarkę w lasach prywatnych. Nie obeszło się bez poczęstunku.


Strona:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Copyright © by Zespół Szkół im. Walerego Goetla