>

I Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Literacko – Graficzny

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,
Nauczyciele Organizatorzy, serdecznie zapraszają do udziału w :
I Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Graficznym Szkół Podstawowych i Gimnazjum:
„Literatura w Tik-ach”.
Temat konkursu: Właśnie tak widzę siebie i mój świat…
Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Suskiego – Pana Józefa Bałosa.
Kategorie konkursowe to:
• KOMIKS – wykonanych w technikach określonych regulaminem, w tym w TIK
• WIERSZ – zaszyfrowany kodem QR
Dla laureatów miejsc I-III w każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe.
Prace uczniowskie należy dostarczyć do dnia 31 marca 2019 roku, do ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.
Szczegóły uczestnictwa w konkursie, dokumenty i Regulamin przedstawiamy Państwu w załączonym poniżej pliku.
Prosimy o zapoznanie się z nimi. Ewentualne pytania prosimy kierować na podany w Regulaminie kontakt do szkolnego koordynatora konkursu, a także do sekretariatu szkoły. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.
Pozdrawiamy serdecznie.
Z poważaniem
nauczyciele organizatorzy:
Monika Banaś
Anna Sikora

Powiatowy Konkurs Literacki

Załączniki do Regulaminu konkursu

Zaproszenie do udziału w Konkursie


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top