>

Nauczyciele p. ogólnych

Nauczyciele w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

Przedmioty ogólne

Język polski i Wiedza o kulturze

 • mgr Ewa Kawończyk
 • mgr Anna Gancarczyk
 • mgr Beata Matusik
 • mgr Józef Szczybura
 • mgr Anna Sikora
 • mgr Grzegorz Stanaszek
 • mgr Monika Banaś

Matematyka

 • mgr Paweł Włosiak
 • mgr Elżbieta Gigoń
 • mgr Dorota Sławuta
 • dr Marcin Ziomek
 • mgr Monika Zuziak-Smolik (odpowiedzialna za szkolnego Facebook’a)

Język angielski

 • mgr Marta Waleszczyńska
 • mgr Grzegorz Stanaszek
 • mgr Magdalena Wrzodek
 • mgr Marta Wajdzik-Małysa
 • mgr Aleksandra Spyrka
 • mgr Wojciech Zając
 • mgr Katarzyna Drobny

Język niemiecki

 • mgr Ewa Kadela
 • mgr Joanna Kaznowska
 • mgr Marta Kwak
 • mgr Jolanta Mięso
 • mgr Małgorzata Talaga
 • mgr Sylwia Kukla

Fizyka

 • mgr Magdalena Bojęś
 • mgr Dariusz Krzeszowiak
 • mgr Wojciech Tkaczyk

Chemia

 • mgr Małgorzata Polak

Geografia i biologia

 • mgr Karolina Gołuszka

Historia i Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Krzysztof Fabia
 • mgr Remigiusz Nogaj
 • mgr Danuta Sarlej

Informatyka

 • mgr Iwona Kudzia-Tkaczyk
 • mgr Krzysztof Fabia

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr inż.Leszek Pyka
 • mgr Marta Kwak

Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr inż. Stanisław Czaicki
 • mgr Krzysztof Fabia
 • mgr Jolanta Mięso

Religia

 • mgr Jacek Jaroch
 • ks. mgr Maciej Kłos
 • mgr Adrian Świerkosz

Wychowanie fizyczne

 • mgr Artur Kukla
 • mgr Dominika Pituła
 • mgr Rafał Pituła
 • mgr Maciej Sarlej
 • mgr Mariusz Stanaszek
 • mgr Danuta Uznańska
 • mgr Marcin Chaja

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Marta Kwak

Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top