>

Dyrekcja

dr inż. Sławomir Kudzia

dr inż. Sławomir Kudzia

Dyrektor Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

mgr Elżbieta Gigoń

mgr Elżbieta Gigoń

Dyrektor ds. dydaktyki i organizacji nauczania

mgr Danuta Uznańska

mgr Danuta Uznańska

Dyrektor ds. wychowawczych

mgr Magdalena Chromy

mgr Magdalena Chromy

Dyrektor ds. zarządzania jakością

mgr inż. Marek Łuszczak

mgr inż. Marek Łuszczak

Dyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top