Nowy kierunek: Technik transportu drogowego

Aktywna Tablica

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024
AKTYWA TABLICA

Dofinansowanie 70000 zł
Całkowita wartość 87500 zł

Skip to content