Zespół Szkół im. Walerego Goetla - STRONA GŁÓWNA
festiwalUroczystość rozpoczął Pan Dyrektor odczytaniem listu z życzeniami z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Następnie przedstawiono skład Rady Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny oraz nowego opiekuna SU. Były kwiaty i podziekowania za pracę ustępującemu Samorządowi. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Tuż przed częścią artystyczną społeeczność uczniowska złożyła serdeczne życzenia nauczycielom i pedagogom za trud i poświęcenie w tej niełatwej pracy. Pan KrzysztoF Fabia oraz Pani w-ce Dyrektor Danuta Uznańska wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu o patronie szkoły W. Goetlu. Akademię uświetnił występ uczniów, którzy oprócz zabawnej scenki typu "ze szkolnej ławki", zaśpiewali i zagrali utwory "Pokolenie" Combi oraz "Tyle było dni" M. Grechuty. Cała uroczystość odbyła się w podniosłym i odświetnym nastroju.Copyright © by Zespół Szkół im. Walerego Goetla